PALUBA
June 02, 2023, 03:04:10 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Važno - Obavezno proverite neželjenu (junk/spam) e-poštu da bi ste aktivirali svoj nalog
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Уредба о служби у активној резерви  (Read 5372 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Adler
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 160


« on: January 08, 2015, 06:12:15 pm »

Уредба о служби у активној резерви
(објављена у "Сл. гласнику РС", број 47/2011 и СВЛ 14/2011, ступила на снагу 7. јула 2011. године)

Члан 1.
Овом уредбом прописују се општи услови за службу у активној резерви, пријем у активну резерву и права и обавезе лица у активној резерви.

Члан 2.
У активну резерву може бити примљено лице које испуњава следеће опште услове:
1) да је држављанин Републике Србије;
2) да је здравствено способан за службу у Војсци Србије;
3) да му раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа;
4) да је приликом ступања у активну резерву млађе од 50 година (за официра), односно 40 година (за војника и подофицира), осим за професионалног припадника Војске Србије коме је престала професионална војна служба;
5) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да се против њега не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности или поступак пред војним дисциплинским судом.

Члан 3.
Пријем у активну резерву врши се на основу јавног конкурса, у складу са Планом попуне којим се за сваку календарску годину одређују број и специјалности лица која се могу ангажовати у активној резерви.
На поступак спровођења јавног конкурса из става 1. овог члана, примењује се пропис којим се уређује пријем у професионалну војну службу.

Члан 4.
Кандидати који испуњавају опште услове из члана 2. ове уредбе, упућују се на лекарске прегледе у овлашћене војне здравствене установе, ради утврђивања оцене способности за војну службу.

Члан 5.
Редослед кандидата на листи за избор утврђује се према резултатима кандидата у изборном поступку и утврђеној здравственој способности.
Старешина надлежан за доношење одлуке о избору кандидата, врши избор потребног броја припадника активне резерве између кандидата са листе за избор, у складу са прописом којим се уређује пријем у професионалну војну службу.

Члан 6.
Kандидат који је изабран на јавном конкурсу закључује типски уговор са јединицом ранга бригаде или вишег о служби у активној резерви на период до две године, у складу са законом.

Члан 7.
Уговор о служби у активној резерви престаје истеком уговореног рока, а може престати и пре истека уговореног рока под условима прописаним законом којим се уређује служба у Војсци Србије.

Члан 8.
Појединачни уговор о ангажовању припадника активне резерве за извршење конкретних мисија и задатака, закључује се у складу са условима утврђеним прописима о Војсци Србије и уговором о служби у активној резерви.
Са припадником активне резерве који се ангажује у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије закључује се уговор о ангажовању у мултинационалним операцијама, у складу са законом којим се уређује употреба Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.

Члан 9.
Уговором о пословној сарадњи са послодавцем ближе се уређује број припадника активне резерве запослених код послодавца, време и услови њиховог ангажовања у активној резерви и право припадника активне резерве на мировање радног односа код послодавца, у складу са законом.

Члан 10.
Припадник активне резерве за време службе у активној резерви има обавезу редовног обучавања и припремања и обучавања за учешће у мултинационалним операцијама, у складу са законом.

Члан 11.
Припадник активне резерве за време обучавања, оспособљавања и извршења мисија и задатака у Војсци Србије и војним јединицама и војним установама Министарства одбране, има право на здравствену заштиту, у складу са законом.
Припадник активне резерве из става 1. овог члана након престанка уговора о активној резерви има право на здравствену заштиту за повреде или обољења која је задобио за време ангажовања у Војсци Србије, ако то право не остварује по другом основу.
Припадник активне резерве из става 2. овог члана код кога се појави обољење по престанку уговора о активној резерви, у складу са законом има право на здравствену заштиту, ако у року од два месеца од дана престанка уговора о активној резерви пријави обољење надлежном територијалном органу и ако војна лекарска комисија утврди да је обољење настало за време ангажовања у активној резерви или као последица ангажовања у активној резерви.

Члан 12.
Припаднику активне резерве за време трајања уговора о служби у активној резерви припада новчана накнада, у складу са законом.
Припаднику активне резерве за време обучавања, оспособљавања и извршења мисија и задатака у активној резерви, док врши дужност у јединици, припада плата, према прописима којима се уређују плате и друга новчана примања професионалних припадника Војске Србије, утврђена за официра и подофицира истог чина и положаја, а за војника – истог чина и дужности.

Члан 13.
Припадник активне резерве је дужан да путовање у иностранство пријави надлежном старешини јединице са којом је закључио уговор о активној резерви, наводећи време одсутности и одредиште путовања, у складу са прописом којим се уређују услови путовања у иностранство професионалних припадника Војске Србије и војника на служењу војног рока.

Члан 14.
Припадник активне резерве је дужан да, у случају промене послодавца, о томе обавести надлежног старешину јединице са којом је закључио уговор о активној резерви, ради закључивања уговора о пословној сарадњи са новим послодавцем.

Члан 15.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Logged
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.017 seconds with 22 queries.