Messerchmitt Bf-109E-3a

(1/18) > >>

mwolf:
Pregovori sa Jugoslavijom o snabdevanju sa BF-109 lovcima Jugoslovensko kraljevsko ratno vazduhoplovstva (JKRV), je počelo januara 1938, kada je Premijer Jugoslavije Stojadinović posetio Nemačku radi nabavke modernih oružija. Jugoslovenski vojni ataše u Berlinu je bio impresioniran mogućnostima BF-109 i kada se premijer Stojadinović susreo sa Reichsmarschall Goring gde su raspravljali o nabavci naoružanja za Jugoslaviju, BF-109 je bio prioritet na listi, Goring je uradio najbolje što je mogao da odvrati premijera da istraje u zahtevu za Messersmith Lovca, komentarima da ima mnogo stvari kojima vaši piloti nisu upoznati sa ovim novim lovcem.

Da će trpeti puno gubitaka najviše tokom sletanja i da će zbog toga stvoriti strah od stvarno naprednih lovaca. Jugoslovenska delegacija je istrajala u svojim zahtevima, ipak i posle dogovora koji su zamalo propali po pitanju snabdevanja lovaca BF-109, Goring je na kraju poklekao zbog ruda gvoždja, bakra, hroma sa kojima je Jugoslavija mislila da plati za avion, su bile od velike važnosti za Nemačku industriju da bi dogovor propao, kako je vojni ataše naivno mislio zbog Reichmarchall-ovih principa. Potrebno je bilo još 15 meseci da bi se zaključio ugovor o nabavci lovaca Messersmith za JKRV.

Najzad 5 aprila 1939 je potpisan ugovor o nabavci 50 BF-109E i 25 rezervnih DB 601 A motora , 11 nedelja kasnije 23.juna 1939. je potpisan aneks ugovora o nabavci još 50 BF-109E.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

6 lovački puk je bio određen za prijem Nemačkih lovaca već početkom jeseni 1939. prva tri BF-109E-3 su dostavljena iz Augsburga u Zemun, Lovci su kasnije stizali u manjim grupama narednih meseci koje su dostavljali Jugoslovenski piloti, (jednom prilikom grupa koja je poletela iz Frankfurta je sletela na Rumunski aerodrom kao rezultat loše navigacije) ali od 100 naručenih aviona samo su 73 isporučena i rezevni delovi koji su bili isporučeni bilo ih je toliko nedovoljno da su za mnoge od tih aviona za kratko vreme bili prizemljeni zbog toga, ponekad nisu bili u letnom stanju zbog nemogućnosti da se nabavi čak i rezervna guma.

JKRV se ubrzo zapitao o iskrenosti Goring-a u odgovaranju od nabavka aviona, jer su piloti počeli da doživljavljaju mnoge nesreće prilikom sletanja, Veliki problem JKRV-a je bio nedostatak trenažnog aviona izmedju jednostavnog iHawker Fury dvokrilca koji je opraštao greške i mnogo boljeg i žešćeg BF-109 E koji neoprašta.

Napravljen je pokušaj o nabavci BF-108B Taifyn aviona sa 4 seišta kao trenažnog prelaznog aviona, ali je ponekad bilo neophodno da piloti Fury-a odlete na Hurricane avionima nekih 10 sati koje će pratiti period od 20-tak sati na BF-108B pre nego se na kraju prebace na Messersmith lovca.

Po zabeleženim podacima i izvorima Piloti JKRV koji su leteli na BF-109 E Pogodili su 7 Nemačkih Bf-109 E, 2 Bf-110, 4 Ju-87, 1 Ju-88, 1 He-111, 2 Do-17 i 2 Hs -126, kao i italijanski Cant Z -1007 bis. Najverovatnije još 4 neprijateljske letelice su pogodjene ali nisu potvrđene i još 14 je ozbiljno oštećeno, zbog pojedinih otkaza ili čak uništenja letelica bile su i 3 Bf-109, 2 Bf-110, 3 Ju-87, 1 Ju-88, 1 Do-17 i He -111. Tokom leta iznad Jugoslavije ( i Grčke), neke nemačke borbene jedinice koje su bile opremljene sa BF-109 lovcima su imale puno gubitaka zbog čega su ukinute nakon završetka napada. (LG 2 and II/JG 27). 87 Jugoslovenskih pilota je bilo u jednicima opremljene sa BF-109 E lovcima, 57 od njih su bili direktno uključeni u akcijama (što predstavlja 65% od totalnog broja ). Oko 350 letova je bilo što je oko 310 časova leta.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Više od polovine pilota koji su učestvovali u letovima, uspeli su da udare neprijatelja barem jednom, poneki od njih čak i dvaput. JKRV je izgubio sve lovce BF-109 E na razne načine: 15 nemačkih aviona (uglavnom BF-109 E lovci) su bili pogodjenim 15 aviona je ozbiljno oštećeno, 4 su bili pogodjeni od neprijateljskih dejstava na zemlji, 6 ili više je bilo oštećeno pri poletanju ili sletanju. 21 BF-190E lovaca je bilo uništeno ili spaljeno na zemlji od njihovih posada, još 5 aviona je bilo izgubljeno pod još neobjašnjenim okolnostima.


Meseršmit ME-109

Avion ME-109 je lovački jednosed sa motorom Dajmer Benz D.B.601.

Avion je naoružan sa 2 pilotska mitraljeza Rajnmetal-Borzing kalibra 7.9 mm koji su ugrađeni u prednjem delu trupa iznad motora i gađaju kroz polje elise i sa 2 topa Erlikon kalibra 20mm, koji su ugrađeni u levom i desnom krilu. Umesto topova, mogu se u krila ugraditi 2 mitraljeza Rajnetal Borzing kalibra ,9 mm. Okidanje mitraljeza i topova vrši se pomoću komprimiranog vazduha.

Za svaki mitraljez u trupu predviđeno je po 1000 metaka, a za svaki top u krilima po 60 metaka; ukupno za jedan avion 2000 mitraljeskih i 120 topovskih metaka. Ako se u Krilima, namesto topova nose mitraljezi onda je za svaki krilni mitraljez predviđeno po 500 metaka odnosno za 2 mitraljeza 1000 metaka.
Sl.1

Avion ima električnu instalaciju za noćno letenje i opremljen je primo-predajnom radiostanicom Telefunken tipa Fu G VII za telefoniju sa talasnim opsegom 80-120m i dometom 30-50 km. Radiostanica služi za vezu aviona sa zemljom i između i između aviona u vazduhu. Za letenje na visini avion je opremljen inhalatorom tipa Dreger.

Avion je slobodno noseći niskokrilac, potpuno metalne konstrukcije i u svrhu poboljšanja letećih osobina opremljen je sa zakrilcima, pretkrilcima i elisomsa promeljivim krakom u letu. Stajni trap uvlači se u krila. Prostor za pilota je u vidu zatvorene kabine. Po svojoj otpornosti, avion odgovara nemačkim propisima grupe N5 i sposoban je za sve akrobacije.


Karakteristike aviona ME-109


Dimenzije:

Raspon krila: 9,90m
Ukupna dužina: 8,76 m
Najveća Visina 2,45 m
Površina krila 16,40 m2


Težine:

Zmaj Aviona: 650 kg
Motorska grupa: 1075 kg
Stalna oprema: 85 kg
Dodatna oprema: 200 kg
Težina opremljenog aviona: 2010 kg
Korisna težina:530 kg
Težina aviona u letu:2540kg

Tolerancija kod tećina +-2 %


Pogonski materijal:

Benzina:400 l= 303 kg
Ulja:30 l =27 kg


Trajanje leta

Trajanje leta pri punom gasu na visini 6000 metara iznosi 1,1 č.
Na ostalim visinama i smanjenom gasu produžava sa trajanje leta prema navedenoj odgovarajućoj potrošnjui benzina.


Praktični Vrhunac

Praktični vrhunac kod potpuno opremljenog aviona je 11.000 metara sa tolerancijom +- 10 %


Najmanji poluprečnici zaokreta aviona

U vazdušnoj borvi iznose najmanji poluprečnici sa uvučenim zakrilcima:
Na visini 0 metara 170 metara (?)
Na visini od 6000 metara 320 metara
Kod Aviona sa izvučenim krilcima izvnose najmanji poluprečnici:
Na visini 0 0 metara 125 metqra,
Na visini 6000 metara 320 metara


Dužina poletanja i sletanja

Kod potpuno opterećenog aviona sa težinom od 254’ kg. Dužina poletanja aviona do 20 metara iznosi 320 metara. Dužina sletanja aviona sa visine 20 metara do zaustavljanja aviona iznosi 485 metara. Brzina sletanja je 121 km/čas.


Horizontalne brzine:

Najveća brzina na visini 0m = 500 km/čas
Najveća brzina na visini 1000m = 510 km/čas
Najveća brzina na visini 2000m = 530 km/čas
Najveća brzina na visini 3000m = 540 km/čas
Najveća brzina na visini 4000m = 555 km/čas
Najveća brzina na visini 5000m = 570 km/čas
Najveća brzina na visini 6000m = 565 km/čas
Najveća brzina na visini 7000m = 560 km/čas
Tolerancije za brzine +- 5 %. Brzine su obračunate za standardnu atmosferu

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

MOTORISTA:
Messerchmitt Bf-109E-3a

Avion Messerchmitt Bf-109 je konstruisao profesor Vili Meseršmit početkom tridesetih godina. Bio je jedan od najmodernijih lovaca kada se pojavio i proizvodio se sve do kraja drugog svetskog rata u kojem je činio okosnicu nemačkih lovačkih aviona. Bio je to lovac metalne konstrukcije, prekriven metalom, sa zatvorenom pilotskom kabinom i uvlačećim stajnim trapom. Posle drugog svetskog rata se proizvodio u čehoslovačkoj pod oznakom Avia S-99 i S-199, i u španiji pod oznakom HA-1109 i HA-1112.

Da bi se poboljšale karakteristike lovaca podvarijante Bf-109E, u dva prototipa pod oznakama V-16 i V-17 je ugrađen novi motor Daimler-Benz DB-601Aa, izvršene su manje prepravke na konstrukciji, dodatni oklop za pilota, samozaptivajuće tankove goriva i ugrađeno jače naoružanje koje se sastojalo od dva mitraljeza kalibra 7.92 mm i dva topa kalibra 20 mm koji su se nalazili u krilima. Postojala je i dodatna opcija za treći top koji je mogao da gađa kroz osovinu elise, ali je njegovom ugradnjom smanjena količina municije za mitraljeze. Ova varijanta aviona je ušla u proizvodnju i dobila oznaku Bf-109E-3. Ukupno je proizvedeno 1276 aviona ove varijante.

VV kraljevine Jugoslavije je krajem tridesetih godina naručilo 100 lovaca Bf-109E-3a (izvozna varijanta bez opreme koja je bila tajna), od kojih je 73 komada isporučeno do početka aprilskog rata. Ovi avioni su činili glavnu snagu lovačke avijacije kod nas. Po završetku rata nemci su zarobljene primerke vratili u svoje vazduhoplovstvo. Naši piloti su sa ovim avionima postigli 18 potvrđenih vazdušnih pobeda i još 10 verovatno, 10 naših pilota je poginulo, a 8 je ranjeno.

     tip: lovac jednosed
     motor: jedan redni obrnuti V-12,tečnošću hlađeni,Daimler-BenzDB 601Aa,sa 1175 KS
     dužina: 8.76 m
     razmah krila: 9.87 m
     površina krila: 16.4 m2
     masa: prazan 2010 kg,poletna 2610 kg
     brzina: 570 km/h
     penjanje: 17.8 m/s
     plafon leta: 11000 m
     autonomija leta: ?
     dolet: 660 km
     radio stanica: Telefunken Fu G VIIa
     naoružanje: 2x20 mm topa Oerlikon FF (naše oznake M.39 E.K.) u krilima,i 2x7.92 mm mitraljeza Rheinmetall-Borsig MG-17 sinhronizovana

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Рашо:
"Meseri" kraljevskog vazduhoplovstva u radionici...

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Dreadnought:
Zapravo su spremni za isporuku Jugoslaviji. Ovi su transportovani vozom.

Рашо:
Quote from: dreadnought on October 27, 2010, 04:26:22 pm

Zapravo su spremni za isporuku Jugoslaviji. Ovi su transportovani vozom.


To nisam pretpostavio. U stvari, rondela me navela na pogrešnu pretpostavku. Uvjek sam mislio da su piturani i označavani tek po isporuci, u domaćim zavodima.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page