PALUBA
September 28, 2023, 06:28:53 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Donirajte Palubu
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  [1] 2 3 4   Go Down
  Print  
Author Topic: Sastav JNA do 1988. godine  (Read 37024 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 645


« on: December 15, 2019, 02:17:47 am »JNA je na kraju 1987. godine prije prelaska na organizaciju prema planu "Jedinstvo-1" imala ukupno 19 ili 20 divizija KoV. Ovdje pod pojmom divizija KoV isključivo se misli na pješadijske divizije, motorizirane divizije i mehanizirane divizije. Od tih 19 ili 20 divizija KoV bilo je (procjensko stanje):
 
- pješadijskih divizija = 12 (31.pd - Maribor, 7. pd - Sisak, 6. ppd - Karlovac, 5. pd - Banja Luka, 24. pd - Smederevo, 25. pd - Šabac, 22. pd - Beograd, 21. pd - Leskovac, 23. pd - Zaječar, 26. pd - Štip, 41. pd - Bitolj, 42. pd - Kumanovo )
- motoriziranih divizija = 6 (14. pmtd - Postojna, 9. mtd - Knin, 12. mtd - Osijek , 4. mtd - Sarajevo, 2. pmtd - Niš, 37. mtd - Raška)
- mehaniziranih divizija = 2 (32. md - Varaždin, 1. pgmd - Beograd)
 
E sada se postavlja pitanje brojnih naziva pojedinih pukova i brigada u organskom sastavu divizija i njihovih mirnodopskih lokacija kao i pitanje klasifikacije (A, B ili R).
Uz ove divizije KoV treba pridodati i jednu operativnu grupu (13. operativna grupa - Rijeka) i tri korpusa KoV (12. mehanizirani korpus - Novi Sad, 52. korpus - Priština i 2. korpus - Titograd).

Posebnu kategoriju čine partizanske divizije (da li 23 ili 25 ukupno?) koje su mogle biti prvopotčinjene komandama armija, komandi operativne grupe i komandama korpusa.

***

 
9. armija (Ljubljana) u periodu od 1983. do 1988. godine
 
- komanda armije - Ljubljana
- 289. bataljon vojne policije - Ljubljana
- eskadrila za izviđanje i vezu 
- diverzantski odred 
 
- 15. partizanska divizija (Novo Mesto)
5. partbr (Ljubljana)
14. partbr (Novo Mesto)
25. partbr (Ribnica)
15. minobacački artiljerijski divizion 120 mm (18 minobacača 120 mm)
15. tovarna četa  (1 jahaći konj, 99 tovarnih teških konja, 4 tovarna laka konja, 4 vučna srednja konja, 2 prikolice dvoosovinske)
- 29. partizanska divizija  (Ptuj)
4. partbr (Ptuj)
11. partbr (Sl. Bistrica)
27. partbr ( Ptuj)
29. minobacački artiljerijski divizion 120 mm
29. tovarna četa 
- 30. partizanska divizija  (Vrhnika)
13. partbr (Postojna)
19. partbr (Ajdovščina)
21. partbr (Vrhnika) 
30. minobacački artiljerijski divizion 120 mm
30. tovarna četa 
- 1. partizanska brigada (Boh. Bela)
 
- 14. proleterska motorizirana divizija (Postojna)
14. ppp (Ljubljana)
228. mtbr (Postojna)
253. mtbr (Ajdovščina)
- 31. pješadijska divizija (Maribor) - samo jedan oklopni bataljon nalazio se u organskom sastavu divizije i to onaj u sastavu 195. mtbr (okb T-55).
6. pp (Celje)
145. pp (Novo Mesto)
195. mtbr (Maribor)
- 345. planinska brigada (Kranj)
 
- 1. oklopna brigada (Vrhnika)
 
- 202. mješoviti artiljerijski puk (Sl. Bistrica)
- 417. mješoviti protivoklopni artiljerijski puk (Ptuj)
- 471. mješoviti protivoklopni artiljerijski puk  (Novo Mesto)
- 635. laki artiljerijski puk PVO (Ljubljana)
 
- 522. inžinjerijski puk
- 45. pontonirskia četa (Kranj)
- 270. pontonirski bataljon (Novo Mesto)
- puk veze
- bataljon EI
- bataljon ABHO ??
- dopunski puk
 
- 44. granični odsjek (Kozina)
- 64. granični odsjek (Sežana) - 1 granični protivoklopni odred "Jači", 3 granična protivoklopna odreda "Srednja" i 1 granični protivoklopni odred "Manji"
- 65. granični odsjek  (Murska Sobota) - 1 granični protivoklopni odred "Jači", 1 granični protivoklopni odred "Srednji"
- 61. granični odsjek  (Radovljica, Kranj)
- 62. granični odsjek  (Tolmin)
- 63. granični odsjek  (Nova Gorica, Vipava) - 1 granični protivoklopni odred "Jači"
- 66. granični odsjek  (Maribor)
- 67. granični odsjek  (Dravograd, Celje)
 
- 191. prednja protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42 (Kranj)
- 183. prednja protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42 (Ptuj)
- 186. prednja protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42 (Celje)
 
- nastavni centar
- 528. tehnička baza ?? - Ljubljana
- tehnička baza ?? 
- intendantska baza
- baza za sanitetsko snabdevanje
- vojna bolnica 
- zavod PMZ (prev.-med.)
- vojno-građevinski odsek
- vojnoračunački centar armije 
- vojnoknjigovodstveni centar 
- centar za automatsku obradu podataka 
- vojni orkestar I varijante
- vojno tužilaštvo
- dom JNA

 

5. armija - Zagreb

- 35. partd - Gospić
- 8. partd - Karlovac
- 33. partd - Križevci (Križevci, Varaždin)
- 28. partd - Daruvar ?? kasnije Bjelovar (Bjelovar, Daruvar)

- 32. md  - Varaždin

32. mbr - Varaždin
265. mbr - Bjelovar
31. mbr - Dugo Selo
73. mtbr - Koprivnica

- 7. pd - Sisak

622. mtbr - Petrinja
257. pp ??
291. pp ??

- 6. ppd - Karlovac

8. pmtbr - Karlovac
9. ppp - Gospić
10. ppp ??
12. bbr - Bihać ?? ili možda direktno potčinjena komandi armije ??

- 13. OG - Rijeka

13. pmtbr - Ilirska Bistrica
25. mtbr - Pazin
6. bbr - Delnice
43. partd - Pazin, Rijeka ??


- 4. okbr - Jastrebarsko

- Komanda odbrane grada - Zagreb
140. mtbr - Zagreb
oko 12 partbr TO ??
VPO - Split

- 9. mtd - Knin - u organskom sastavu VPO - Split

180. mtbr - Benkovac
221. mtbr - Knin
316. mtbr - Sinj


7. armija - Sarajevo

- 10. partd - Banja Luka
- 40. partd - Slavonska Požega
- 11. partd Doboj
- 38. partd Bijeljina
- 5. pd - Banja Luka
- 12. mtd - Osijek
- 4. mtd - Sarajevo

Napomena: u sastavu 7. armije postojala prema dorađenom planu "Rudo" 17. pd "B-1" čiji je 17. oklopni puk locirao u Brčkom!? Prema dorađenom planu "Rudo" u sastavu 7. armije nalazile su se dvije samostalne brigade OMJ: 329. okbr - Banja Luka i 12. proleterska mehanizovana brigada - Osijek. 1980. godine donijeta je odluka o formiranju korpusa KoV u Vojvodini i na Kosovu. Odlučeno je i da se formira divizija u istočnoj Slavoniji.

Na tragu ideje o ukrupnjavanju udarnih snaga na pojedinim pravcima bilo je i formiranje 12. motorizovane divizije u Osijeku gdje je osnova bila 12. pmbr u Osijeku kao i druge jedinice, npr.: 327. mtbr u Derventi (do tada 327. pbr) i neke druge jedinice - koje ?? Možda i 395. mtbr iz Brčkog ??  

Posljedica čehoslovačke krize 1968. godine bila je i formiranje 4. pješadijske divizije - Sarajevo. 1975. godine formira se 49. pješadijski puk u sastavu 4. pd. 1983. godine 4. pd preformirana je u 4. motorizovanu diviziju i 49. pp se preformirao u 49. motorizovani puk. Prema planu "Jedinstvo-1" taj 49. mtp je 1988. godine preformiran u 49. mtbr u sastavu iste još uvijek postojeće divizije.

- 329. okbr - Banja Luka
- Komanda odbrane grada - Sarajevo

1. armija - Beograd

- 45. partd - Valjevo (Valjevo, Gornji Milanovac, Loznica)
- 18. partd - Ruma ??
- 46. partd - Kragujevac
- 51. partd ??
- 1. pgmd (pukovskog sastava) - Beograd
- 24. pd - Smederevo ??
- 25. pd - Šabac (i garnizon Valjevo je u zoni te divizije)
- 22. pd - Beograd
- 12. MK - Novi Sad - nastao je preformiranjem 16. pd - Ruma
(51. mbr Pančevo, 36. mbr Subotica, 453. mtbr Sremska Mitrovica i Ruma - tek po planu "Jedinstvo" preformirana u mbr, 18. ppbr - preformirana kasnije u pmtbr - Novi Sad, 506. pbr Zrenjanin, da li i neka partd ?? )
- Komanda odbrane grada - Beograd
- 252. okbr - Kraljevo

2. armija - Niš
- 16. partd - Bor
- 36. partd - Niš
- 47. partd - Leskovac
- 54. partd - Kruševac (Novi Pazar, Trstenik, Kruševac, Aleksandrovac)
- 2. pmtd - Niš (1982. godine pukovi koji su već dobili oklopni bataljon preformirani su motorizirane brigade, pa bi se moglo zaključiti da je 1982. godine ta divizija postala motorizirana)
- 21. pd - Leskovac
- 23. pd - Zaječar
- 37. mtd - Raška ??
- 52. K - Priština (problem je sa 52. partd jer njezino naoružanje i oprema su dodijeljeni 54. partd na teritoriji uže Srbije tako da praktički ta 52. partd postaje samo u knjigama "R" jedinica i možda je ne bi trebalo voditi u ukupnom popisu part. divizija)
- 211. okbr - Niš
- Komanda odbrane grada - Niš

3. armija - Skoplje

26. pješadijska divizija - Štip (od 1981. godine)

- 39. pbr - Štip
- 168. pbr - Strumica
- 212. mtbr - Veles (sa dva okb)
- 26. map (dva haubička artiljerijska diviziona 155 mm i jedan artiljerijski divizion VBR 128 mm "Plamen")


41. pješadijska divizija - Bitolj (od 1983. brigadnog sastava)

- 84. pbr - Bitolj
- 164. pbr - Ohrid
- 87. pbr - Tetovo (sa jednim okb)
- 41. map (dva haubička artiljerijska diviziona 155 mm i jedan had 105 mm M2A1)


42. pješadijska divizija - Kumanovo

- 89. pbr - Vranje
- ?? pbr - Skoplje
- 549. mtbr - Kumanovo


- 50. partd - Štip (partbr = 13., 18. i 20.)
- 48. partd - ?
- 47. partd - ?

- 243. okbr - Skoplje

- Komanda odbrane grada - Skoplje


2. korpus - Titograd

- 5. pmtbr (okb T-34 i mehanizirana četa OT M-60 P, PB - Titograd)
- 57. bbr - Pljevlja
- 179. bbr - Nikšić
- 3. partd - Bar ??

Napomena: u ovaj pregled organizacijske strukture komandi, jedinica i ustanova po organizacijskoj pripadnosti trebalo bi unijeti znatne izmjene i dopune.
« Last Edit: December 17, 2019, 01:02:23 pm by Dreadnought » Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 645


« Reply #1 on: December 15, 2019, 02:20:54 am »

Primjer organizacijsko-formacijske strukture pješadijske divizije (negdje od 1983. pa do 1988.)

- Komanda divizije

- Komanda stana (komandir KS, vojna pošta i ekspedicija, kurirsko odjeljenje, tehničko odjeljenje, intendanstko odjeljenje, sanitetsko odjeljenje, odjeljenje za prijevoz K-de i osvjetljavanje KM)

- izviđačka četa (1. vod na OIA - tri BRDM-2, 2. izviđački vod, 3. izviđački vod i imala je i radio-izviđački vod kao 4. vod; izviđački vodovi nisu imali radarsko odjeljenje; u pbr i mtbr 2. iv imao je i radarsko odj., a mbr je imala radarsko odjeljenje u 3. iv)

- četa ABHO (načelno je trebala imati komandu čete, laboratorijsku stanicu, jedan izviđački vod i dva voda za dekontaminaciju)

- četa veze (nije jasno da li i u ratu ostaje četa veze ili u ratu prelazi u bataljon veze koji bi načelno trebao imati komandu, pozadinske jedinice, vod veze za CV na IKM, četu veze za CV na KM i tel.-lin. vod)

- četa vojne policije (komanda čete, tri voda vojne policije, vod saobraćajne vojne policije, odjeljenje za službe vojne policije)

- motorizirana brigada (sa okb)
 
- pješadijski puk x 2
 
- mješoviti artiljerijski puk - Mogle su biti različite varijante organizacije što je ovisilo o konkretnoj diviziji. Npr. 1.-varijanta: map za podršku imao je komandu, komandnu bateriju, 2-3 haubička artiljerijska diviziona 122 mm ili 105 mm i jedan haubički (haubičko-topovski) artiljerijski divizion 155 mm (152 mm); 2.-varijanta: dva haubička artiljerijska diviziona 122 mm ili 155 mm i jedan artiljerijski divizion VLR 128 mm M-63; X-varijanta: map jedne divizije imao je u svom je organskom sastavu dva haubička artiljerijska diviziona 155 mm i jedan haubički artiljerijski divizion 105 mm (američke haubice). Haubički divizioni imali su 12 -18 oruđa, a divizioni VLR po 12 oruđa)

- mješoviti protivoklopni artiljerijski divizion (mpoad imao je u svom organskom sastavu: komandu, komandni vod, tri topovske poa baterije T-12 - svaka baterija po 6 POT i dvije raketne po baterije - svaka baterija po 6 lansera??? i pozadinski vod; raketne baterije mogle su biti u raznim varijantama: dvije baterije samohodnih PO lansera raketa 9P122 ili 9P133, odnosno dvije baterije PO lansera raketa 9K11 - prijenosna verzija. Neke divizije umjesto mpoad-a imale su mješovite protivoklopne artiljerijske brigade čiji je sastav bio isti kao i u korpusima.)

- laki artiljerijski divizion PVO (lad PVO iamo je komandu, komandnu bateriju, jednu bateriju 20/3 mm M.55A4 - 8 oruđa i dvije baterije 30/2 mm "Praga" - svaka baterija po 6 oruđa i pozadinski vod)

- inžinjerijski bataljon (komanda bataljona, poz. jedinice, dvije pionirske čete, putna četa, četa za utvrđivanje i hidrotehnički vod koji je kasnije, čini mi se, brisan iz formacije)

- pozadinski bataljon (načelni sastav: komanda bataljona, odjeljenje veze, larv PVO, pozadinski vod, četa za tehničko snabdijevanje, pozadinska četa je imala u svom sastavu komandu, vod za teh. snabdij., odjeljenje za int. snabdij., vodosnabdjevački vod, mesarsko odj., pekarski vod, automobilski vod, pozadinsko odjeljenje, intendantska četa, sanitetska četa, automobilska četa)
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 645


« Reply #2 on: December 15, 2019, 02:59:38 am »[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* figure1.jpg (27.15 KB, 400x300 - viewed 1372 times.)
« Last Edit: December 17, 2019, 09:53:23 am by Dreadnought » Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 645


« Reply #3 on: December 21, 2019, 02:56:36 pm »

Pešadijski puk F-87 (rekonstrukcija i procjensko stanje prema ediciji Razvoj oružanih snaga SFRJ)

Organizacijsko-formacijske varijante:
1. varijanta sa mad-om: topovi 76 mm M.42

- komanda puka - 47 ljudi, 2 ppi, 10 api, 34 apu, 1 m/v ap

- komanda stana (k-dir, VP i eksp., kurirsko odeljenje, tehničko odeljenje, intendantsko odeljenje, odeljenje za prevoz k-de i osvet. KM) - 49 ljudi, 1 ppi, 35 ppu, 13 apu, 2 m/v sa 6 sj., 5 m/v 5 t, 1 m/v t-1, 2 mc, 2 kh

- izviđački vod (k-dir, 1., 2. i 3. izviđačko odeljenje, 4. odeljenje radarsko) - 51 čov., 1 ppi, 6 api, 3 ps, 47 apu, 3 rad, 1 m/v 6 sj., 3 m/v 5 t, 1 m/v 3 t, 1 mc

- 1., 2. i 3. pešadijski bataljon (komanda bataljona, odeljenje veze, 1., 2. i 3. pešadijska četa, minobacačka artiljerijska baterija 120 mm, protivoklopna četa, minobacački vod 82 mm, laki artiljerijsko-raketni vod PVO, pozadinski vod) - 695 ljudi, 61 ppi, 5 api, 27 ps, 540 apu, 29 pm, 33 m, 506 RBR "Zolja", 24 RBR "Osa", 12 BsT 82 mm, 6 POLK 9K11, 6 MB 120 mm M75, 6 MB 82 mm, 4 PAT 20/1 mm, 3 S-2M, 9 m/v 1,5 t, 1 mc, 1 m/v 0,6 t-v, 25 m/v 5 t, 6 m/v 1,5 tg, 1 m/v s-2, 1 m/v t-1, 2 prik 3 t, 3 kh

- mešoviti artiljerijski divizion (komanda diviziona, komandni vod, odeljenje S-2M, topovska artiljerijska baterija 76 mm M48 B-1, 1. i 2. minobacačka artiljerijska baterija 120 mm UB M52, topovska protivoklopna artiljerijska baterija 76 mm M42, raketna protivoklopna baterija 9K11, pozadinski vod) - 418 ljudi, 15 ppi, 5 api, 375 apu, 3 pm, 20 m, 6 RB, 6 BT 76 mm M48 B-1, 12 MB 120 mm UB M52, 6 T 76 mm M42, 6 POLK 9K11, 3 S-2M, 5 m/v sa 6 sj., 8 m/v 1,5 t, 1 mc, 1 m/v 0,6 t-v, 9 m/v 5 t, 18 m/v 1,5 tg, 6 m/v 3 tg, 5 m/v 6 t, 1 m/v t-1, 1 m/v s-2, 5 prik 5 t, 1 kh

- laka artiljerijska baterija PVO 20/3 mm A.3 (komanda baterije, komandno odeljenje, 1. i 2. topovksi vod) - 75 ljudi, 1 ppi, 70 apu, 2 pm, 2 RB, 8 PAT 20/3 mm A.3, 1 m/v sa 6 sj., 1 m/v 5 t, 8 m/v 1,5 tg

- inžinjerijska četa (komanda čete, 1. vod inžinjerijski, 2., 3. i 4. vod pionirski) - 139 ljudi, 1 ppi, 127 apu, 4 pm, 7 RB, 6 m/v 6 t, 4 m/v 5 t, 1 Kr, 3 Kp, 2 Ut, 1 Dz, 8 6 t-si, 1 Gr, 1 vvim (prik.), 4 ks-prik., 3 mpl-prik.

- četa veze (komanda čete, 1. vod za CV na KM, 2. vod za CV na PKM) - 88 ljudi, 1 ppi, 8 api, 77 apu, 2 pm, 1 m/v 5 t, 2 m/v 3 t, 7 m/v 0,5 t-v, 1 m/v 0,6 t-v, 1 m/v 1 t-v, 2 m/v 1,5 t-v, 1 m/v 5 t-v, 7 o,5 t-prik.

- vod ABHO (k-dir voda, 1. i 2. odeljenje izviđačko, 3., 4. i 5. odeljenje za dekontaminaciju) - 43 čov., 2 ppi, 40 apu, 2 RB, 1 pm, 2 m7v 5 t, 6 m/v 6-rh, 3 m/v cd, 1 m/v cdv

- pozadinska četa (komanda čete, vod za tehničko snabdevanje, vod za tehničko održavanje, intendantski vod, sanitetski vod, protivpožarno odeljenje) - 186 ljudi, 4 ppi, 179 apu, 3 pm, 2 m/v 1,5 t, 27 m7v 5 t, 1 cg, 2 rn, 1 mhr, 1 rttr, 1 or, 4 c/v TAM 5000 D, 1 AR-55, 4 sn AR-55, 1 sn TAM 5000 D, 1 ppa, 1 S-250 (prik.), 1 PPK-14 -prik., 8 prik. 3 t, 2 kh, 4 sn. kol.

Ukupno u puku: 3181 čov., 211 ppi, 44 api, 84 ps, 35 ppu, 2582 apu, 102 pm, 119 m, 17 RB M57, 216 BRK M79, 1518 RBR 64 mm M80, 72 RBR 90 mm M79, 36 BsT 82 mm M60, 24 POLK 9K11, 18 MB 82 mm M69, 18 MB 120 mm M75, 12 MB 120 mm UB M52, 6 BT 76 mm M48 B-1, 6 T 76 mm M42, 12 PAT 20/1 mm M75, 8 PAT 20/3 mm M55 A.3, 12 S-2M, 3 radara, 9 m/v sa 6 sj., 40 m/v 1,5 t, 3 m/v 3 t, 124 m/v 5 t, 11 m/v 6 t, 44 m/v 1,5 tg, 6 m/v 3 tg, 8 m/v 6 t-si, 1 vvim, 7 m/v 0,5 t-v, 5 m/v 0,6 t-v, 1 m/v 1 t-v, 2 m/v 1,5 t-v, 1 m/v 5 t-v, 5 t-1, 4 s-2, 1 Dz, 3 Kp, 2 Ut, 1 Kr, 1 Gr, 6 m/v 6-rh, 3 cd, 1 cdv, 1 cg, 2 rn, 1 mhr, 1 rttr, 1 or, 4 c/v TAM 5000 D, 1 AR-55, 4 sn AR-55, 1 sn TAM 5000 D, 1 ppa, 1 ap, 7 mc, 14 kh, 19 prik. 3 t, 4 prik KS, 3 prik.-mpl, 1 prik-vvim, 7 prik 0,5 t, 1 prik S-250, 1 prik PPK-14, 4 sn. kol.
Ukupno vozila u puku: 314 m/v i 54 prik.

Vatrena moć:
- ppi 7,65 M70 = 211 x 48 met/min = 10128 (broj zrna) x 0,0047 (težina zrna) = 47,6016 kg/min
- api 7,65 M61 = 44 x 100 = 4400 x 0,0047 = 20,68 kg/min
- ps 7,9 M76 = 84 x 30 = 2520 x 0,01285 = 21,168 kg/min
- ppu 7,62 M59/66 = 35 x 30 = 1050 x 0,0084 = 8,82 kg/min
- apu 7,62 M70 = 2582 x 120 = 309840 x 0,0084 = 2602,656 kg/min
- pm 7,62 M72 = 102 x 120 = 12240 x 0,0084 = 102,816 kg/min
- m 7,9 M53 = 119 x 400 = 47600 x 0,01285 = 611,66 kg/min
- RB M57 = 17 x 4 = 68 x 2,450 = 166,6 kg/min
- BRK M79 = 216 x 1,15 kg = 248,4 kg/min
- RBR 64 mm M80 = 1518 x 1,570 = 2383,26 kg/min
- RBR 90 mm M79 = 72 x 4 = 288 x 3,5 = 1008 kg/min
- BsT 82 mm M60 = 36 x 4 = 144 x 4,3 = 619,2 kg/min
- POLK 9K11 = 24 x 2 = 48 x 11,3 = 542,4 kg/min
- MB 82 mm M69 = 18 x 20 = 360 x 3,4 = 1224 kg/min
- MB 120 mm M75 i UB M52 = 30 x 12 = 360 x 12,6 = 4536 kg/min
- BT 76 mm M48 B-1 = 6 x 7 = 42 x 7,090 = 297,78 kg/min
- T 76 mm M42 = 6 x 7 = 42 x 6,190 = 259,98 kg/min
- PAT 20/1 mm M75 = 12 x 750 = 9000 x 0,136 = 1224 kg/min
- PAT 20/3 mm M55 A.3 = 8 x 2250 = 18000 x 0,135 = 2430 kg/min
- S-2M = 12 x 9,15 kg = 109,8 kg/min

Ukupno u puku: 18464,8216 kg/min ili 18,464 tona čelika u min

Mogućnosti za POB
- RB M57 = 17 x 0,1 (koeficijent) = 1,7
- BRK M79 = 216 : 78 = 2,76
- RBR 64 mm M80 = 1518 x 0,005 = 75,9
- RBR 90 mm M79 = 72 x 0,17 = 12,24
- BsT 82 mm M60 = 36 x 0,5 = 18
- POLK 9K11 = 24 x 2 = 48
- T 76 mm M42 = 6 x 1 = 6

- Tenkovi = 164,6 - 1/3 uništenih PO sredstava = 109,74
ili
- OT - BVP = 329,2 - 1/3 uništenih PO sredstava = 219,47

Napomena: Nakon prelaska na vojišno-korpusno-brigadni sistem organizacije prema planu "Jedinstvo-1" iz 1987. i 1988. godine, još uvijek u JNA ostaje ukupno 17 pešadijskih pukova, od čega 5 "B" klasifikacije i 12 "R" klasifikacije i 1 motorizovani puk "R" klasifikacije. Neki od tih pukova su bili u organskom sastavu preostale 4 divizije KoV (2 pešadijske i 2 motorizovane), a ostali pukovi su bili u organskom sastavu novoformiranih korpusa KoV direktno potčinjeni komandantu korpusa. Tako su u početku neki korpusi KoV imali mješoviti brigadno-pukovski sastav.
Prema "Jedinstvu-3" pešadijski pukovi potpuno nestaju iz organizacije JNA. Ostaju samo zaštitni motorizovani pukovi pri komandama vojišta, ali ionako to je druga kategorija pukova koja prema nameni i organizaciji nema puno veze sa prijašnjim klasičnim pešadijskim pukovima.

Načelno mogle su postojati još tri organizacijske varijante pukova.
2. varijanta sa mješovitim artiljerijskim divizionom: umjesto topovske protivoklopne artiljerijske baterije 76 mm M42 u formaciji diviziona nalazila se samohodna protivoklopna artiljerijska baterija 90 mm M-36
3. varijanta: umjesto mješovitog artiljerijskog diviziona u formaciju puka je ugrađen haubički artiljerijski divizion 105 mm; dvije protivoklopne artiljerijske baterije postaju samostalne: tpoab 76 mm M42 ili umjesto nje spoab 90 mm M-36 i jedna raketna protivoklopna baterija 9K11.
Logged
NikolaX
razvodnik
*
Offline Offline

Posts: 83


« Reply #4 on: December 21, 2019, 10:49:28 pm »

Boj na kopnu - studija, CVVŠ KoV JNA, KŠŠ taktike, 1985.
"...prema F-85 pešadijski bataljon formacijskim sredstvima (uračunati i trombloni) može da uništi oko 30 tenkova ili 60 oklopnih transportera.
Pešadijska brigada sastava tri pešadijska bataljona i jedan oklopni bataljon T-55 i ostale rodovske jedinice može da uništi 213 tenkova ili 330 oklopnih transportera. U proračun za brigadu uzeti su: RB, RBR "Zolja", BsT 82 mm, POLK 9K11, SO 90 mm M-36, tenkovi T-55.
Ako se uzmu u obzir i druga sredstva (artiljerija za podršku, mine, avijacija i helikopteri za POB, sredstva jedinica TO u zoni), onda su protivoklopne mogućnosti znatno veće.
Iz protivoklopnih mogućnosti brigade vidi se da ona može uspešno da vodi POB (protivoklopnu borbu) sa oklopnim sredstvima jedne savremene divizije "P" i "P/V"."

Logged
fazan
Prijatelj foruma
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 689


« Reply #5 on: December 22, 2019, 12:51:31 am »

- 1., 2. i 3. pešadijski bataljon (komanda bataljona, odeljenje veze, 1., 2. i 3. pešadijska četa, minobacačka artiljerijska baterija 120 mm, protivoklopna četa, minobacački vod 82 mm, laki artiljerijsko-raketni vod PVO, pozadinski vod) - 695 ljudi, 61 ppi, 5 api, 27 ps, 540 apu, 29 pm, 33 m, 506 RBR "Zolja", 24 RBR "Osa", 12 BsT 82 mm, 6 POLK 9K11, 6 MB 120 mm M75, 6 MB 82 mm, 4 PAT 20/1 mm, 3 S-2M, 9 m/v 1,5 t, 1 mc, 1 m/v 0,6 t-v, 25 m/v 5 t, 6 m/v 1,5 tg, 1 m/v s-2, 1 m/v t-1, 2 prik 3 t, 3 kh
Број митраљеза (33) је мало чудан, 3 чете х 3 вода х 1 митр. одељења х 3 оруђа = 27. Слично је и са бројем пушкомитраљеза.
Logged
NikolaX
razvodnik
*
Offline Offline

Posts: 83


« Reply #6 on: December 22, 2019, 12:42:46 pm »

Број митраљеза (33) је мало чудан, 3 чете х 3 вода х 1 митр. одељења х 3 оруђа = 27. Слично је и са бројем пушкомитраљеза.

Prema F-87, a isto vrijedi i za F-90, u mt bataljonu svaka mt četa ima 9 PM i 9 M. Svaki streljački vod ima 3 PM (po 1 PM u svakom streljačkom odjeljenju) i u 4. mitraljeskom odjeljenju nalaze se 3 M.
Prema tome bataljon ima:
- 9 PM x 3 čete = 27 PM + 1 PM u odjeljenju za tehničko snabdijevanje / pozv + 1 PM u intendantskom odjeljenju / pozv = 29 PM ukupno u bataljonu.
- 9 M x 3 čete = 27 M + 6 M u minobacačkoj artiljerijskoj bateriji 120 mm (svako MB odjeljenje ima 5 AP, 1 M - duži ga jedan od poslužilaca, 1 MB 120 mm, 1 kamion 1,5 tg) = 33 M ukupno u bataljonu.

Pukovska minobacačka artiljerijska baterija 120 mm UB M52 prema F-69/74 ima ukupno 72 čov., 6 MB 120 mm UB M52, 6 PM, 17 A, 45 PAP, 7 Pi, 7 kamiona 5t.

Prema školskoj formaciji-81 minobacačka artiljerijska baterija 120 mm u organskom sastavu pješadijskog puka ima 71 čov., 4 PPi, 6 AP, 55 PAP, 3 PM, 3 RB, 6 MB 120 mm UB M52, 1 AR-55, 6 vuč. TAM 110 1,5 t, 2 TAM 110.

Minobacačka artiljerijska baterija 120 mm M75 iz sastava partizanske brigade prema F-87 ima 3 PM i 3 RB.
Ukupno u bateriji: 66 ljudi, 4 PPi, 36 PAP, 23 AP, 3 RB, 3 PM, 6 MB 120 mm M75, 3 tr., 3 prik. 3 t, 12 dvokolica, 1 jahaći konj, 12 srednjih vučnih konja.


« Last Edit: December 22, 2019, 01:13:08 pm by NikolaX » Logged
fazan
Prijatelj foruma
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 689


« Reply #7 on: December 22, 2019, 04:54:23 pm »

Број митраљеза (33) је мало чудан, 3 чете х 3 вода х 1 митр. одељења х 3 оруђа = 27. Слично је и са бројем пушкомитраљеза.

Prema F-87, a isto vrijedi i za F-90, u mt bataljonu svaka mt četa ima 9 PM i 9 M. Svaki streljački vod ima 3 PM (po 1 PM u svakom streljačkom odjeljenju) i u 4. mitraljeskom odjeljenju nalaze se 3 M.
Prema tome bataljon ima:
- 9 PM x 3 čete = 27 PM + 1 PM u odjeljenju za tehničko snabdijevanje / pozv + 1 PM u intendantskom odjeljenju / pozv = 29 PM ukupno u bataljonu.
- 9 M x 3 čete = 27 M + 6 M u minobacačkoj artiljerijskoj bateriji 120 mm (svako MB odjeljenje ima 5 AP, 1 M - duži ga jedan od poslužilaca, 1 MB 120 mm, 1 kamion 1,5 tg) = 33 M ukupno u bataljonu.

Pukovska minobacačka artiljerijska baterija 120 mm UB M52 prema F-69/74 ima ukupno 72 čov., 6 MB 120 mm UB M52, 6 PM, 17 A, 45 PAP, 7 Pi, 7 kamiona 5t.

Prema školskoj formaciji-81 minobacačka artiljerijska baterija 120 mm u organskom sastavu pješadijskog puka ima 71 čov., 4 PPi, 6 AP, 55 PAP, 3 PM, 3 RB, 6 MB 120 mm UB M52, 1 AR-55, 6 vuč. TAM 110 1,5 t, 2 TAM 110.

Minobacačka artiljerijska baterija 120 mm M75 iz sastava partizanske brigade prema F-87 ima 3 PM i 3 RB.
Ukupno u bateriji: 66 ljudi, 4 PPi, 36 PAP, 23 AP, 3 RB, 3 PM, 6 MB 120 mm M75, 3 tr., 3 prik. 3 t, 12 dvokolica, 1 jahaći konj, 12 srednjih vučnih konja.


Хвала NikolaX! Пушкомитраљез (М72) можеш да даш коме год хоћеш, уместо аутоматске пушке. Међутим, митраљез М53 са постољем је оруђе које само по себи има послугу од 3 људи. Не видим како је одељење МБ120 могло да дужи и минобацач и митраљез.

Такође, не видим ни један снајпер (М76) у целом батаљону.
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 645


« Reply #8 on: December 22, 2019, 05:35:44 pm »

Odlicno momci. Mozemo temu o upotrebi postrojbi nastaviti ovdi:

https://www.paluba.info/smf/index.php/topic,32210.0.html
Logged
NikolaX
razvodnik
*
Offline Offline

Posts: 83


« Reply #9 on: December 23, 2019, 10:24:42 am »

не видим ни један снајпер (М76) у целом батаљону.

Skraćenica ps odnosi se na snajpersku pušku SP. 9 SP x 3 pč = 27 SP ukupno u pb.
Logged
milena braco
stariji vodnik
*
Offline Offline

Posts: 702


« Reply #10 on: December 23, 2019, 11:28:18 pm »

 Tko nosi/duzi Zolju?
Logged
fazan
Prijatelj foruma
potporučnik
*
Offline Offline

Posts: 2 689


« Reply #11 on: December 24, 2019, 03:34:59 am »

Хвала, Никола, промакло ми је. Да, 1 снајпер по одељењу.

Зоље су требале да замене тромблоне. Теоретски, у стрељачком одељењу је сваки стрелац требао да добије и зољу. Значи 5 по одељењу, 15 по стрељачком воду, 45 по чети. Нисам сигуран ко их је још добијао.

Logged
kosmonaut
Guest
« Reply #12 on: December 24, 2019, 09:14:34 am »

Meni nije jasno sta su tadasnji planeri imali na umu kada su krajem 80-ih mislili voditi rat tehnikom iz drugog svjetskog rata, konkretno sa Zis M-42 i SO M-36?
Kojem bi tada suvremenom tenku ta orudja nanijela stetu, bio da se radi o VU ili NATO udarnom esalonu.
Mislim da su planeri bili svjesni toga, ali opet..............
Logged
milena braco
stariji vodnik
*
Offline Offline

Posts: 702


« Reply #13 on: December 24, 2019, 09:32:20 pm »

 U moje vrijeme u odelenju 4 strelca su imali Zolju. Peti je bio "potrcko"
Logged
Perun
poručnik korvete
*
Offline Offline

Posts: 3 645


« Reply #14 on: December 24, 2019, 10:02:53 pm »

Meni nije jasno sta su tadasnji planeri imali na umu kada su krajem 80-ih mislili voditi rat tehnikom iz drugog svjetskog rata, konkretno sa Zis M-42 i SO M-36?
Kojem bi tada suvremenom tenku ta orudja nanijela stetu, bio da se radi o VU ili NATO udarnom esalonu.
Mislim da su planeri bili svjesni toga, ali opet..............

To su tad bila upotrebljiva oruzja s obzirom na opremu susjeda i uvik se moglo iskoristiti za podrsku pjesadiji
Logged
Pages:  [1] 2 3 4   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.032 seconds with 23 queries.