Ustroj Jugoslavenskog zrakoplovstva od 1919. do 1941.

(1/6) > >>

Perun:
Zračne snage kraljevine SHS

Ustroj za 1919. godinu:

Pukovnija   Eskadrila   Vrsta   Sjedište
Stožer zračnih znaga, Novi Sad
-   1. Eskadrila   6 zrakoplova*   Novi Sad
-   2. Eskadrila   6 zrakoplova*   Sarajevo
-   3. Eskadrila   6 zrakoplova*   Skoplje
-   4. Eskadrila   6 zrakoplova*   Zagreb
* eskadrile su se sastojale od SPAD S.VII/XII, Albatros D.III ili Aviatik (Berg) D.I/II lovaca i Anatra DS, Bre 14 ili UFAG C.I izviđačkih zrakoplova

Perun:
Zračne snage kraljevine SHS

Ustroj za 1920. godinu:

Pukovnija     Eskadrila     Vrsta     Sjedište
Stožer zračnih znaga, Novi Sad
1. Vazduhoplovna Komanda, Novi Sad
-   I. Eskadrila   10 zrakoplova*   Novi Sad
-   III. Eskadrila   10 zrakoplova*   Skoplje
-   1. Pilotska skola   10 Hansa Brandenburg B.I/C.I   Novi Sad
-   1. Trenazna Skola   ?   Novi Sad
2. Vazduhoplovna Komanda, Mostar
-   II. Eskadrila   10 zrakoplova*   Sarajevo
-   IV. Eskadrila   10 zrakoplova*   Zagreb
-   2. Pilotska skola   10 Hansa Brandenburg B.I/C.I   Mostar
* eskadrile su se sastojale od SPAD S.VII/XII, Albatros D.III ili Aviatik (Berg) D.I/II lovaca i Anatra DS, Bre 14 ili UFAG C.I izviđačkih zrakoplova.

Perun:
Zračne snage kraljevine SHS

Ustroj za studeni 1923. godinu:


Pukovnija     Eskadrila     Vrsta     Sjedište
Stožer zračnih znaga, Novi Sad
1. Vazduhoplovna Komanda, Novi Sad
-   I. Eskadrila   10 Anatra DS, Bre 14, UFAG C.I   Novi Sad
-   III. Eskadrila   10 Anatra DS, Bre 14, UFAG C.I   Skoplje
-   Lovacka Eskadrila   15 SPAD S.VII/XII, Albatros D.III, Aviatik (Berg) D.I/II   Novi Sad
-   1. Pilotska skola   15 Hansa Brandenburg B.I/C.I   Novi Sad
-   1. Trenazna Skola   ?   Novi Sad
-   2. Trenazna Skola   ?   Novi Sad
-   3. Trenazna Skola   ?   Valjevo
2. Vazduhoplovna Komanda, Mostar
-   II. Eskadrila   10 Anatra DS, Bre 14, UFAG C.I   Sarajevo
-   IV. Eskadrila   10 Anatra DS, Bre 14, UFAG C.I   Zagreb
-   2. Pilotska skola   15 Hansa Brandenburg B.I/C.I   Mostar
 
Vazduhoplovni Arsenal
-   - Eskadrila   razni zrakoplovi   Petrovaradin

Bozo13:
Quote from: Perun on April 11, 2020, 12:45:05 pm

Zračne snage kraljevine SHS

Ustroj za 1919. godinu:

Pukovnija   Eskadrila   Vrsta   Sjedište
Stožer zračnih znaga, Novi Sad
-   1. Eskadrila   6 zrakoplova*   Novi Sad
-   2. Eskadrila   6 zrakoplova*   Sarajevo
-   3. Eskadrila   6 zrakoplova*   Skoplje
-   4. Eskadrila   6 zrakoplova*   Zagreb
* eskadrile su se sastojale od SPAD S.VII/XII, Albatros D.III ili Aviatik (Berg) D.I/II lovaca i Anatra DS, Bre 14 ili UFAG C.I izviđačkih zrakoplova


Ovdje spadaju i Letalska stotnija Maribor i Letalska stotnija Ljubljana? Pošto su tamo negde 1919 ukinute i prebačeni su avioni i posade na druge aerodrome?

Perun:
Popis pokriva vrime nakon spajanja

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page