PALUBA
February 01, 2023, 07:55:42 pm *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Važno - Obavezno proverite neželjenu (junk/spam) e-poštu da bi ste aktivirali svoj nalog
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages:  1 2 [3]   Go Down
  Print  
Author Topic: Краљевско Југословенско Ваздухопловство  (Read 17406 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
JASON
Stručni saradnik - istorija
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8 002« Reply #30 on: August 28, 2020, 09:01:57 am »

Краљевско ваздухопловство у почетку било је у саставу Инжењерско-техничког одељења Министарства Војске и Морнарице. Год. 1920. је одвојено је од Инжењерског одељења и оформљено као Одељење за ваздухопловство Министарства војске и морнарице Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Уредбом из 1927 . године укинуто је Одељење за ваздухопловство Министарства војске и морнарице и уместо њега основана је Команда ваздухопловства у рангу армије.

У Р Е Д Б А
о Команди Ваздухопловства


Члан 1.
Команда Ваздухопловства је највиша Команда у Ваздухопловству за командовање, управу и ваздухопловно-техничку службу.
Команда Ваздухопловства је у исто време и Инспекција рода војске са свима правима и дужностима прописаним Уредбом о Инспекцијама.
Под командом Ваздухопловства стоје и њој су непосредно потчињене све команде и установе сувоземног Ваздухопловства, а Команде и установе Поморског Ваздухопловства само као Инспекцији рода војске за наставу, техничка питања и личне односе особља.
Команда Ваздухопловства стоји за време мира непосредно под Министарством Војске и Морнарице изузев у погледу наставе, у коме погледу стоји под Начелником Главног Ђенералштаба као и остале Инспекције родова војске и струка. У времену рата Команда Ваздухопловства постаје Команда Ваздухопловства Оперативне Војске, издвајајући потребно особље за формирање Одељења за Ваздухопловство Министарства Војске и Морнарице — саобразно Уредби о формацији војске у мобилно и ратно доба.

Члан 2.
У задатак Команде Ваздухопловства долази:
1. Командовање и управа јединицама и установама ваздухопловства; 2. Управљање администрацијом и снабдевање новцем, храном, одећом и свом осталом материјалном спремом, зградама, логориштима, аеродромима и другим потребним постројaма свију потчињених јединица и установа све у границама буџета, закона и прописа, одобрених кредита и овлашћења Министарства Војске и Морнарице;
3. Одржавање и унапређивање једнообразне савремене наставе у школама, трупама и установама и подизање нивоа моралне, знанствене и научне спреме старешина и трупа;
4. Проучавање страних држава, а нарочито суседних, у погледу ваздухопловне службе и спреме и прикупљање података о свима појавама, новинама и припремама;
5. Израда правила, прописа, годишњих повремених програма, планова и упута, како за стручну наставу трупа и установа, тако и за њихову употребу у рату, тежећи при овоме непрекидно, да, спроводећи идеје Главног Ђенералштаба у погледу васпитања и обуке, учвршћује и јединство доктрине и једнообразност њене примене;
6. Предлагање и извођење већих вежбања, у којима би ваздухопловне команде, јединице и установе имале већег или специјалног учешћа;
7. Унапређивање научне и практичне тактичке извежбаности официра и осталог старешинског кадра, као и њихово стручно, теорно и практично усавршавање;
8. Покретање питања о моралном и физичком васпитању особља ваздухопловства;
9. Покретање и проучавање питања из области организације и формације ваздухопловства у миру и рату, саобразно захтевима савременог наоружања и новим условима борбе; организација цивилног ваздухопловства;
10. Покретање и проучавање питања о попуни старешинским кадром како за мирно тако и за мобилно и ратно доба, сходно Уредби о формацији војске;
11. Покретање и проучавање питања о попуни ваздухопловства људством, стоком и комором, у опште, у миру и рату;
12. Израда правила, прописа, упута и других наређења о спреми и снабдевању ваздухоаловства, као и о начину ношења спреме; предлози за све потребне и корисне измене у постојећим правилима, прописима и упутима;
13. Покретање и проучавање питања о савременом наоружању, у вези са студијом овога код страних војски;
14. Сређивање и евиденција личних података официра, указног особља из грађанства и подофицира; вођење ранглисте подофицира, сређивање података о свршеним питомцима подофицирских школа; предлагање мирнодопског и ратног распореда активних и резервних официра; распоређивање подофицира;
15. Старање да ваздухопловне команде, јединице и установе буду увек на висини свога задатка и потпуно спремне за употребу у рату;
16. На крају наставне године подноси Министру Војске и Морнарице и Начелнику Главног Ђенералштаба о резултатима наставе годишњи извештај по обрасцу, који прописује Министар Војске и Морнарице;
17. Појединим официрима свога рода војске даје нарочите задатке, којима би се олакшала израда стручних правила, прописа и упута и томе слично;
18. Прима и процењује стручна правила и прописе, које би поједини официри из својих побуда израдили, и за поједине одобрене такве радове, као и за радове поменуте напред под 17. предлаже Министру Војске и Морнарице потребан хонорар.

Члан 3.
Команда Ваздухопловства као представник ваздухопловне техничке спреме и као орган за снабдевање ваздухопловних јединица и установа има ове задатке:
1. Проучавање и избор типова и модела за све предмете ваздухопловне техничке спреме и наоружања у миру и рату јединица и установа целог ваздухопловства и подношење предлога за њихово усавршавање. Старање о сталном проучавању и усавршавању све ваздухопловне спреме и наоружања. Предузимање мера да се све примећене незгоде и мане поправе и отклоне.
2. Набавка за сувоземно ваздухопловство свију врста ваздухопловних потреба у миру и рату; наређивање израде и оправки у Ваздухопловно-техничком Заводу, радионицама и установама; састављање требовања, кредита и новца за све материјалне расходе по ваздухопловнотехничкој грани; распоред кредита командама и установама; састављање предрачуна годишњег буџета; израда правила, прописа и упута за радове у Ваздухопловно-техничком Заводу и другим радионицама; решавање о месечним платама мајстора и другог неуказног особља по ваздухопловној грани; вођење евиденције о утрошку кредита за материјалне расходе; вођење евиденције о приватним индустриским предузећима, која се могу искористити за време рата за израду опреме по ваздухопловној грани; старање о усавршавању особља ваздухопловно-техничке струке и стварање подмлатка;
3. Снабдевање сувоземног ваздухопловства и његових слагалишта ваздухопловним потребама; транспортовање и смештај овог материјала по слагалиштима и магацинима; израда прописа за примање и издавање израђеног и полуизрађеног материјала и руковање њиме; вођење књига и прегледа о материјалу у слагалиштима, магацинима и код трупа; расходовање свију оних предмета који немају рока служења или који су службом пре рока постали неупотребљиви; израда годишњих и других прегледа о бројном стању целокупне спреме по ваздухопловној грани у слагалиштима, мунициским магацинима и код трупа;
4. Снабдевање сувоземног ваздухопловства потребним земљиштем за аеродроме, полигоне, стрелишта и школе, као и зградама и уређењима за ваздухопловне трупе и установе; израда потребних пројеката, построја и уређења и старање о њиховом подизању и грађењу; одржавање у реду и исправности свих зграда и построја; њихова оправка; старање о мерама и средствима безбедности и сигурности зграда и материјала од пожара и других удеса.
Све напред изнете послове око снабдевања потчињених јединица и установа Команда Ваздухопловства изводи у границама Закона, уредаба и прописа као и остала материјална одељења Министарства Војске и Морнарице.
Потребе по економској грани, новчаној, општег наоружања, картографској и т. д. Команда Ваздухопловства по својим требовањима повлачи од одговарајућих одељења и установа Министарства Војске и Морнарице и све то оправдава по одредбама Закона и прописа.

Члан 4.
На челу Команде Ваздухопловства стоји Командант Ваздухопловства, кога поставља Краљ Указом на предлог Министра Војске и Морнарице.
Командант Ваздухопловства је чина ђененералског и има положај, права и власт команданта армиске области.
Дужности су Команданта Ваздухопловства:
1. Да прописује потребне упуте за вршење целокупне службе у потчињеним командама, јединицама и установама и да контролише вршење службе, као и остале новчане и материјалне радове подчињених команда и установа; руководи већим вежбањима трупа и старешина и већим маневрима. Он оболази своје трупе и установе вршећи прегледе и смотре, а у границама овлашћења или одобрених кредита од стране Министра Војске и Морнарице.
2. Израђује правила, прописе, програме, планове и упуте предвиђене тач. 5. и 6. чл. 2. ове Уредбе и доставља их Главном Ђенералштабу на даљи рад;
3. Да се брине о извођењу наставе код целог ваздухопловства по утврђеним плановима и програмима;
4. Чини потребне представке по питањима већих вежбања, у којима би се ваздухопловне јединице јаче ангажовале;
5. Да чини Главном Ђенералштабу предлоге по питањима предвиђеним у тачци 9., 10., 11. и 12. члана 2. ове Уредбе;
6. Да унапређује и распоређује подофицире;
7. На крају сваке наставне године подноси Министру Војске и Морнарице и Начелнику Главног Ђенералштаба годишњи извештај о резултатима наставе, по обрасцу, који прописује Министар Војске и Морнарице;
8 Појединим официрима даје нарочите задатке, којима би се олакшала израда стручних правила, прописа, упута и томе слично;
9. Да прима и процењује стручне радове, које би поједини официри из својих побуда израдили и да за поједине одобрене такве радове, као и за напред поменуте под тачком 8. предлаже Господину Министру Војске и Морнарице потребан хонорар;
10. У име Министра Војске и Морнарице додељује авијатичка звања летећем особљу целог ваздухопловства; дисквалификованом особљу одузима звања и дипломе; и у опште
11. Предузима све што је потребно да се Ваздухопловство као род војске потпуно успособи за употребу у рату.

Члан 5.
Командант Ваздухопловства има права и власт:
1. Да у потчињеним командама, јединицама и установама поставља, смењује и распоређује официре на командирске и ниже положаје и официре и чиновнике на звања која одговарају тим положајима обзиром на одобрене кредите за распореде;
2. У хитним и важним приликама решава да се официр или у опште војни службеник разреши од дужности и да привремено други отправља његову дужност, а тако исто да у таквим приликама одашиље официре или у опште војне службенике у друге гарнизоне ради расправе хитних питања, но, у оба ова случаја дужан је да одмах извести Господина Министра Војске и Морнарице и да накнадно тражи одобрење и потребан кредит, ако овај не би имао за ово на расположењу;
3. Да у границама буџета односно отворених кредита, поставља, премешта и отпушта све неуказно особље;
4. Има права одобравања одсуства, поштеде и боловања свима лицима у своме подручју према Уредби о положајима и надлежностима старешина у војсци;
5. Производи у све подофицирске чинове, закључно са чином наредника-водника, односно вође и одобрава останак на поновном року, у колико то не спада у надлежност потчињених старешина;
6. Има власт дисциплинског кажњавања сходно Уредби о војној дисциплини;
7. Према одредбама Закона, прописа и надлежних овлашћења доноси решења по питањима новчаног и материјалног снабдевања свију потчињених трупа, установа и појединих лица у границама надлежности административног органа I степена, у колико се за поједине случајеве одредбама Закона не предвиђа нарочито решење Министра Војске и Морнарице и у колико за решење по појединим питањима нису надлежни потчињени органи — старешине.

Члан 6.
За вршење дужности предвиђених овом Уредбом Командант Ваздухопловства има Помоћника и свој штаб. На челу штаба је Начелник.
Помоћник Команданта Ваздухопловства је чина дивизиског ђенерала и има положај, право и власт команданта дивизије.
Помоћник помаже Команданта Ваздухопловства у свима питањима његових дужности а по упуствима и наређењима Команданта.
Специјално у надлежност Помоћника долазе техничка, материјална и административна питања.
Помоћник заступа Команданта у свима приликама кад овај није на дужности и кад је одсутан.

Члан 7.
Начелник Штаба Команде Ваздухопловства је ђенералштабни официр (за ђенералштабне послове) или ваздухопловни официр са вишом спремом, чина бригадног ђенерала или пуковника. Има положај, права и власт бригадног команданта.
Дужности су Начелника штаба: да помаже Команданта у свима питањима његових дужности а која се односе на командовање, оперативну службу, нaставу, личне односе и дисциплину; да одржава сагласан рад свију одељења у Команди; да је обавештен о свима питањима, издатим наређењима и током послова у Команди на извршењу издатих наређења и да о свему на време реферише Команданту и да се стара о реду и дисциплини у самом штабу Команде.
Под Начелником штаба стоје непосредно у погледу реда и дисциплине: Команда стана, стручна библиотека и архива Команде.

Члан 8,
Штаб Команде Ваздухопловства подељен је на следећа одељења: Ђенералштабно, Ваздухопловно, Техничко, Инжињерско и Интендантуру, Команду Стана и Сталну Истражну Комисију.

Члан 9.
У делокруг Ђенералштабног Одељења спадају ови послови:
1. Управа и командовање јединицама и установама ваздухопловства и старање да се одржи њихова бојна готовост. Питања из области организације, формације, попуне и дислокације ваздухопловних трупа и установа. Спрема ваздухопловства за рат: разрада планова за мобилизацију, концентрацију и распоред ваздухопловних јединица пре ратних дејстава саoбразно плановима Главног Ђенералштаба.
Проучавање наше земље за употребу ваздухопловних средстава и њену одбрану из ваздуха; организација, распоред и употреба средстава за одбрану против непријатељских ваздушних сила. Пројектовање и извођење већих вежбања и маневара ваздухопловних трупа самостално и у заједници са осталим родовима војске и морнарицом. Спремање старешинског кадра и командног особља.
2. Проучавање страних држава, а нарочито суседних, у погледу ваздухопловне службе и спреме и прикупљање потребних података о свима појавама, новинама и припремама; дефанзивна обавештајна служба;
3. Лични и службени односи официра, чиновника, подофицира и осталог особља у ваздухопловству; предлози за постављање, распореде, унапређења и одликовања; одобравање одсуства и боловања; пријем и отпуст из службе неуказних лица; вођење стручне ранглисте и података о целокупном особљу.
Расправа кривица дисциплинске природе; рад на пословима судске природе; статистика судских и дисциплинских казни.
Одобравање женидбе по чл. 3. 'Уредбе о женидби официра, подофицира, морнаричких вођа, морнара I класе, каплара, морнара II класе, редова, војних чиновника и чиновника грађанског реда на служби у војсци и морнарици'.
Издавање дневних заповести и наредаба; пријем и подела службене преписке и експедиција; уређење и чување целокупне архиве команде.
Ђенералштабно Одељење дели се на три одсека: Оперативни Одсек — отправља послове под 1) Обавештајни Одсек — отправља послове под 2.); и Ађутантски Одсек — отправља послове под 3).

Члан 10.
У делокруг Ваздухопловног Одељења спадају ови послови:
1. Настава општа и стручна по трупним јединицама и установама; израда плана и програма за извођење наставе; израда прописа и свих стручних правила за службу у ваздухопловству и за употребу ваздухопловства у рату.
Повремени прегледи и инспекције послова и обуке код јединица и школа; старање о унапређивању летећег особља, њиховој правилној спреми и извежбаности и испуњавању услова за разна звања летеће службе.
Издавање диплома, уверења и сведоџаба о спреми, способностима и квалификацијама свега особља за ваздухопловну службу и контрола свих издатих исправа;
2. Стручна и специјална служба и знања потребна ваздухопловству као: метеоролошка, фотографска, за бежичну телеграфију и томе слично; старање о развијању, унапређивању и одржавању ових грана службе на савременој висини;
3. Организација цивилног ваздухопловства, надзор и стручна контрола над његовим радом, вођење статистике о цивилном ваздухопловству; прикупљање свих података о фабрикама и установама које се у случају рата могу употребити за израду вазухопловног материјала.
Надзор над ваздушним саобраћајем у земљи; контрола над извршењем Закона, прописа, уговора и конвенција правних, трговачких и осталих, у колико се односе на ваздухопловство. Утицај и помагање развића цивилног ваздухопловства, аеронаутичке индустрије и ваздухопловног спорта у земљи.
Одржавање везе са међународном комисијом за ваздушни саобраћај и отправљање свих послова који се на њу односе. Контрола правилног извршења конвенција за међународну ваздушну пловидбу.
Представљање наше земље на међународним ваздухопловним конференцијама и конгресима.
Ваздухопловно одељење дели се на три одсека:
Наставни одсек — отправља послове под 1); Стручни одсек — отправља послове под 2); и Одсек за цивилно ваздухопловство — отправља послове под 3).

Члан 11.
У делокруг Техничког Одељења спадају ови послови:
1.Научна и техничка спрема и наоружавање ваздухопловства, њихов развој и одржавање на савременој висини.
Израда свих правила, упута и прописа за техничку спрему и наоружање ваздухопловних јединица и установа. Спрема ваздухопловства за рат по техничкој грани.
Надзор и контрола у техничком погледу ваздухопловних команада, јединица и установа и спреме техничког ваздухопловног особља; евиденција о свима техничким средствима, новинама и материјалу за потребе ваздухопловства.
2. Надзор и контрола израде, оправке и фабрикације свега ваздухопловног материјала по ваздухопловним заводима и установама; надзор и контрола израде, оправке и фабрикације свега ваздухопловног материјала у земљи у приватној индустрији преко Секретаријата Савета Земаљске Одбране.
Помагање развоја домаће ваздухопловне индустрије.
Израда и прописивзње свих техничких упута и услова за разне техничке материјале и израду свих ваздухопловних објеката.
Одржавање везе са државним и приватним установама по ваздухопловно-техничким питањима.
3. Снабдевање свих ваздухопловних јединица и установа свима техничким потребама, спремом и наоружањем у миру и рату; њихова подела, смештај и чување.
Контрола над свом материјалном и техничком спремом у ваздухопловству код трупа и установа у погледу смештаја, чувања и трошења, као и у погледу одржавања и правилног књижења и руковања овим материјалним потребама.
Предузимање потребних законских мера против неуредног и неисправног особља у погледу чувања и руковања спремом и наоружањем.
Састављање и израда свих уговора, услова и осталих правних докумената за набавке, куповине и продаје техничке спреме и материјала.
Решавање и давање мишљења за сва административна и правна питања по ваздухопловно материјалној грани;
4. Административни рад око све техничке и материјалне спреме: деловодство, књиговодство и евиденција о свима техничким питањима, спреми и техничком наоружању.
Техничко Одељење дели се на четири одсека:
Технички Одсек — отправља послове под 1); Одсек за израде и фабрикације — отправља послове под 2); Слагалишни Одсек — отправља послове под 3); и Администратквни Одсек — отправља послове под 4),
У састав Техничког Одељења улази и Стручна Ваздухопловна Библиотека за сва техничка, тактичка и научна дела која имају везе са радом и службом ваздухопловства. Стручна библиотека улази у састав Техничког Одсека.

Члан 12.
У делокруг Инжињерског Одељења спадају ови послови:
1. Подизање, оправка и одржавање зграда и израда пројеката за исте; закуп зграда;
2. Уређивање и одржавање земљишта за летелишта, стрелишта и полигоне, уређење и инсталација на њима, служба безбедности и сигурности зграда и материјала од пожара и других удеса;
3. Деловодство, књиговодство и евиденција свих грађевина, земљишта и грађевинских и аеродромских потреба.
Инжињерско Одељење дели се на три одсека:
Грађевински Одсек — отправља послове под 1); Аеродромски Одсек — отправља послове под 2); и Административни Одсек — отправља послове под 3).

Члан 13.
У делокруг Интендантуре спадају ови послови:
1. Снабдевање људском храном и водом, исхрана војника, војна економија, војно газдинство, организација и извођење разних привредних предузећа, ширење пољопривредних знања у војсци и привредно економска статистика;
2. Снабдевање сточном храном, исхрана стоке, снабдевање простирком, затим снабдевање огревом и осветљењем;
3. Снабдевање спремом: одећном, постељном и логорском; снабдевање намештајем канцелариским, касарнским, стражарским, снабдевање канцелариским материјалом и прибором и свима осталим гарнизонским потребама.
4) Снабдевање новцем, рачуноводство новчано — материјално.
5) Закључивање уговора о набавкама, закупу, продаји и куповини интендантских потреба, затим административни спорови, чување државних интереса и предузимање потребних мера те да се спречи штета држави по грани економске службе.
6) Вођење тачне евиденције административног и интендантског особља.
Пословима у Интендантури руководи Начелник Интендантуре.

Члан 14.
У делокруг Команде Стана спадају ови послови:
1. Руковање свима зградама и просторијама у којима је смештен штаб Команде Ваздухопловства;
2. Руковање целокупним намештајем штаба Команде Ваздухопловства;
3. Одржавање реда и чистоће у зградама и просторијама штаба;
4. Одржавање реда и дисциплине код људства (подофицира, каплара и редова) на служби у штабу Команде Ваздухопловства;
5. Снабдевање људства штаба храном, новцем и осталим гарнизоним и интендантским потребама.
На челу Команде стана стоји Командант Стана. Командант је стана у командном и дисциплинском погледу непосредно потчињен Начелнику штаба а у материјалном погледу стоји под Начелником Интендантуре у Команди.

Члан 15.
У састав Команде Ваздухопловства улази и Стална Комисија за извиђање повреда и несрећа у ваздухопловној служби целог ваздухопловства.
Ова комисија испитује све повреде личне природе и повреде Уредаба и Закона за ваздухопловну службу, штете и удесе који се догађају у овој служби. Све своје предлоге у томе погледу подноси Команданту Ваздухопловства. Ова комисија чини предлоге за расправу кривица ваздухопловног летећег и техничког особља, које буду констатоване приликом несретних удеса и повреда у ваздухопловној служби.
Комисију образују:
Помоћник Команданта Ваздухопловства, Шеф Наставног одсека Ваздухопловног Одељења, Шеф Техничког Одсека Техничког Одељења, два официра пилота и један судски официр из састава Команде Ваздухопловства.
Комисији председава Помоћник Команданта.
Комисија се саставља по потреби, а њени чланови врше ову дужност поред редовне. Дужност деловође врши судски официр.
Комисија се у овом раду управља по нарочитом правилнику о поступку у несрећним случајевима у ваздухопловној служби, који прописује Министар Војске и Морнарице.

Члан 16.
На челу сваког одељења стоји Начелник који руководи свима пословима у одељењу и који је одговоран за њих.
Сви начелници постављају се Краљевим Указом на предлог Министра Војске и Морнарице.
Начелници Одељења имају положај, право и власт Команданта Пука.
Под Начелником одељења стоје непосредно шефови одсека, а под Начелником одељења у коме не постоје одсеци стоје непосредно сва лица која су на служби у одељењу.
Начелници су одговорни за рад Команданту Ваздухопловства, а за све послове око снабдевања новцем и осталим материјалним потребама одговорни су и материјално по одредбама закона и законских прописа о томе.
Сва питања по новчаним и материјалним издацима, који су одређени законима, буџетима, Министарским решењима и одобреним кредитима — решава и потписује начелник одговарајућег одељења и за њих одговара материјално у колико би држава била оштећена неправилном радњом. То исто важи и за решења која се доносе по новчаним и материјалним издацима који су одређени распоредом Команданта Ваздухопловства, ако се кредити и материјалне потребе укупно стављају на расположење Команданту Ваздухопловства.
Начелнику су потчињени сви официри, чиновници и војни службеници у опште који су одређени на службу у његово одељење и одговорни су му за рад.

Члан 17.
На челу сваког одсека стоји шеф, који руководи пословима у одсеку и који је одговоран за њих.
Шефови одсека постављају се Краљевим Указом на предлог Министра Војске и Морнарице.
Шефови одсека имају положај, право и власт команданта батаљона.
Под шефом одсека стоје непосредио лица која су на служби у Одсеку.

Члан 18.
По потреби одсеци се могу поделити на секције, што ће регулисати Командант Ваздухопловства према потреби и особљу са којим располаже.
Шефови секција за метеорологију, фотографију, бежичну телеграфију у стручном одсеку Ваздухопловног Одељења у исто су време шефови и представници ове службе за цело ваздухопловство.

Члан 19.
Остали официри на служби у штабу имају положај, право и власт, који су имали на последњем положају у трупи или иначе.
Командант стана има право и власт командира основне јединице.

Члан 20.
За послове у Команди Ваздухопловства одређује се потребан број официра, чиновника — стручних лица грађанског реда, подофицира и редова, а према прописаном формациском саставу.

Члан 21.
Деловодство и потписивање службене преписке.

Сва одељења Команде Ваздухопловства, Стална извиђачка комисија и Команда Стана имаће своју уређену преписку и деловодство, отворено и поверљиво, у духу прописа за службену преписку.
Сва одељења и установе у Команди са својим засебним деловодством имаће и свој жиг (штамбиљ) и печат. Ближе одредбе о вођењу преписке и деловодства у Команди и уређење целе ове службе прописује Командант Ваздухопловства.
За означавање своје преписке Команда Ваздухопловства и њена одељења употребљаваће ове ознаке:
Команда Ваздухопловства — В. К.
Ђенералштабно Одељење — В. Ђ.
Ваздухопловно Одељење — В. В.
Техничко Одељење — В. Т.
Инжињерско Одељење — В. И.
Интендантура — В. Е,
Команда Стана — —
Стална Истражна Комисија — В. И/К.

Члан 22.
Службену преписку, коју Помоћник, Начелник штаба и Начелници одељења воде под својим потписом, по овој Уредби и другим прописима, потписиваће 'По Заповести Команданта'.

Члан 23.

Прелазно наређење.
1. Досадашње Одељење за Ваздухопловство Министарства Војске и Морнарице постаје Команда Ваздухопловства, стим да Одељење престане дејствовати и да сву архиву преда на чување Команди Ваздухопловства, кад ова отпочне дејствовати.
Образовање свих одсека и одељења у Команди Ваздухопловства по овој Уредби извршиће се поступно, према развоју службе и по мери попуњавања потребним особљем, о чему ће водити рачуна Командант Ваздухопловства.
2. У Уредби о Уређењу Министарства Војске и Морнарице учинити измене:
Место Одељења за Ваздухопловство ставити: ' Команда Ваздухопловства', а где су прецизиране дефинитивне задаће Одељења — ставити: 'Према одредбама Уредбе о Команди Ваздухопловства'.
Наш Министар Војске и Морнарице нека изврши овај указ.

ЂБр. 5813.
24 фебруара 1927.
Београд.
Logged
MOTORISTA
Global moderator u penziji
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #31 on: October 22, 2021, 05:35:17 am »

Четвртак, 21.10.2021.
М. Г.

Документарац о пилотима херојима Априлског рата

У „Комбанк дворани” одржана је премијера документарног филма „Бранили су небо отаџбине”, снимљеног у продукцији Војнофилмског центра „Застава филм”. Овај документарац посвећен је пилотима војске Краљевине Југославије који су се борили за своју земљу у Априлском рату 1941. године, водећи жестоке борбе са немачким ваздухопловством. Занимљив детаљ је да филм почиње кадром у коме се види насловна страна „Политике” од 28. марта 1941. године, дан после пуча и демонстрација.

Премијери је присуствовао и министар одбране Небојша Стефановић који је после приказивања филма одао признање храбрим пилотима, истакавши да Србија и данас има хероје који би је одлучно бранили. Филм је снимљен по сценарију Будимира Поточана, који је својевремено у „Политици” и „Експрес политици” објавио фељтоне на ову тему, а режисер филма је Драган Елчић.

Izvor: www.politika.rs
Logged
MOTORISTA
Global moderator u penziji
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #32 on: October 22, 2021, 06:09:35 am »

21.10.2021.

Одржана премијера филма “Бранили су небо отаџбине”

Поптредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић присуствовао је вечерас у београдској Комбанк дворани свечаној премијери документарног филма “Бранили су небо отаџбине” редитеља Драгана Елчића и сценаристе Будимира Поточана у продукцији Војнофилмског центра “Застава филм” Управе за односе са јавношћу.

Министар Стефановић истакао је, честитајући екипи која је радила на овом остварењу, да филм "Бранили су небо отаџбине" има заиста посебну тежину и да на неки начин исправља историјску неправду.

-Ми смо мала земља поносног народа и морамо да памтимо сва наша јунаштва, све наше хероје. То су људи који су за ову земљу дали највећу ствар коју су имали – своје животе, да би ми данас били слободни, самостални и независни и никада не смемо то да заборавимо – рекао је министар.

Документарно филмско остварење "Бранили су небо отаџбине" говори о отпору, страдању и саможртвовању више од 130 ваздухопловаца Краљевине Југославије, који су у априлу 1941. године, пружили неочекивано снажан и одлучан отпор нацистичким агресорима.

– Желим да наша деца имају прилику да виде, не само музеје, већ и овакве филмове, да знају шта су наши преци урадили за све нас. Такође, желим вечерас да кажем и још једну ствар. На челу овог министарства сам непуних годину дана, али са сигурношћу, без грешке, могу да вам кажем да Србија и данас има хероје - ваздухопловце, пешадинце, тенкисте, артиљерце и друге припаднике своје војске - који не би ни секунд чекали и упустили би се у сваку борбу да заштите своју једину Србију - рекао је министар Стефановић.

Он се захвалио овом приликом свима који су се определили за војнички позив, али и свима који су одгајали своје ћерке и синове да то буду.

- Живела наша Србија и да будемо у миру, а да се увек сећамо ових људи који су учинили толико много за све нас – рекао је министар Стефановић.

Публици се, у име екипе филма, обратио сценариста проф. др Будимир Поточан који се истраживањем улоге авијације Краљевине Југославије у Априлском рату бави дуже од 35 година. Он је пилоте који су инспирисали његов сценарио назвао див јунацима и поносом Србије и констатовао да је истина о њима деценијама била у дубокој сенци због идеолошких разлога.

Екипу која стоји иза дугометражног документарног филма „Бранили су небо отаџбине“ предводио је директор Војнофилмског центра „Застава филм“ Управе за односе са јавношћу потпуковник Горан Иконић.

Наратор је био глумац Александар Лазић, директор фотографије Жарко Пекез док је Душан Милуновић био задужен за монтажу. Александар Величковић био је уредник архива, Александар Ђорђевић, асистент сниматеља, заставник Ивица Стојић, дрон оператор, Александра Живковић организатор, Драшко Јанковић, композитор, Борис Шурлан, сниматељ и дизајнер звука док је Михајло Витезовић био задужен за графички дизајн. Текст су читали глумци Јелица Ковачевић, Предраг Васић, Павле Менсур, Александар Ранковић и Стефан Јевтовић.

Izvor: www.mod.gov.rs
Logged
JASON
Stručni saradnik - istorija
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8 002« Reply #33 on: June 23, 2022, 08:43:52 am »

Ваздухопловни поручник Анђелић Ј. Александар, погинуо 10. јула 1934. године приликом пада аероплана у Новом Саду.


[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* Александар - Шаца Анђелић.jpg (60.58 KB, 269x345 - viewed 3 times.)
Logged
JASON
Stručni saradnik - istorija
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8 002« Reply #34 on: June 23, 2022, 08:48:33 am »

Живорад Ж. Маринковић
Успомене из краткотрајног рата 1941.


Кад су немачке трупе ушле и запоселе Румунију, крајем фебруара 1941. године, Команда Ваздухопловства наредила је да се ваздухопловне јединице из Беле Цркве преселе у Панчево. Као што је познато, Бела Црква је на самој граници према Румунији. Ту су биле смештене Ваздухопловна школа гађања и бомбардовања, 31. Ваздухопловна група и 31. Ваздухопловна база. У то време био сам мобилизацијски обавештајни официр 31. Ваздухопловне базе.

До 5. априла 1941. године, а нарочито тога дана, пристизала су обавештења од поверљивих лица из Румуније о активности немачких трупа. Цело вече, па све до 3 сата ујутро 6. априла, пристизала су обавештења о покретима и активности немачких ваздухопловних јединица, нарочито око Темишвара и у близини југословенске границе. Изгледи на скори напад на Југославију били су сигурни и веродостојни. Сва примљена обавештења слао сам одмах Команди Ваздухопловства у Земун. Око 3 сата ујутро, преморен и исцрпљен заспао сам за столом.

Огромна хука и тутњава пробудила ме је око 7 сати ујутро. Изашао сам из зграде и застао као укопан на вратима. Нисам могао да верујем својим очима. Наш Београд, дика и понос сваког Србина, био је у пламену или покривен димом као црним, непробојним плаштом. Изнад мене у ваздуху, у обичајеном строју, као на паради пловило је преко 400 бомбардера типа 'штука' ка северо-истоку у правцу Румуније, пошто су изручили своје терете на небрањени, слободни град Београд. Немачки ловци, њих преко 300 'Месершмита', као несташна деца јурили су изнад аеродрома, неки пикирали на ваздухопловне објекте, други митраљирали, трећи узлетали. Моју пажњу привуче митраљезац на осматрачкој кули, који храбро и неустрашиво окреће митраљез у разне правце и обасипа ватром пикирајуће Месершмите. Стојим непомичан, укочен, избезумљен. Из рова поред зграде вичу на мене да идем у ров да ме не би неки рафал из авиона закачио, али узалуд. Ноге се не крећу. Сузе само што нису наврле на очи. Боже, помислих, шта урадише манијаци у свету недељу! Зашто? Меци сипају около а зујање авиона не престаје. Врисак једног рањеног официра из рова ме 'пробуди'. Несвесно одох у ров и зарих главу међу руке. Ускоро, по завршеном 'испуњеном' задатку и 'Месершмити' одлетеше за 'Штукама' да им буду пратиоци и браниоци. Оставише пустош на панчевачком аеродрому. Неколико авиона типа Бреге и Потез, остављених на писти, били су спаљени и још догоревали. Прозори на хангарима и командној згради су полупани. Два лица рањена.

Бомбардовање Београда је настављено 4 пута тог дана. Као и увек, 'Штуке'' су рушиле и палиле Београд, а ловци облетали и тражили циљеве око Панчева. Београд је увек био главна мета. Зликовачки је бијен, рушен и разрушен, и остављен у пламену. Безброј невиних су нашли смрт у свету недељу, кад су одлазили у храмове на богослужења и молитве Богу.

Наше ловце нисмо видели са панчевачког аеродрома, јер су они били на земунском аеродрому или по фрушкогорским летилиштима. Чули смо да су смело, јуначки, без одмора и предаха узлетали у борбу и јуришали на јата немачких бомбардера, водећи борбу са далеко надмоћнијим ловцима, који су штитили своје бомбардере. О легендарном јунаштву наших пилота ловаца, који су бранили Београд, писано је прилично у послератној литератури и штампи, истичући јунаштво и храброст појединих наших асова.

По подне 6. априла, готово сви ми са панчевачког аеродрома, били смо сведоци невиђеног јунаштва. Један наш пилот ловац, касније смо сазнали да се зове поручник Добрица Новаковић, улетео је у рој од 76 крилатица кукастог крста, смело и јуначки је сипао ватру на немачке бомбардере. Настао је кркљанац, који смо јасно чули. Борба је дуже трајала међу узнемиреним немачким бомбардерима. На жалост, у овој киши митраљеских и топовских зрна један према 76, авион нашег ловца је изрешетан унакрсном ватром и у пламену падао. Добрица искаче из авиона и падобран му се отвара. Али, Немци су летели око падобранца и митраљирали га, тако да је витез погинуо још у ваздуху у одбрани српског неба. To је био најгнуснији злочиначки акт немачких авијатичара.

На аеродрому је била полигонска чета за обезбеђење и снабдевање. Командир чете је био ваздухопловни капетан К. Ф. Из непознатих разлога, увече 6. априла, скинуо је стражу и стражаре са аеродрома, покупио чету на камионе и, преко Београда и Обреновца стигао у Шабац, одакле је враћен на аеродром. У околини панчевачког аеродрома има неколико села са већим бројем фолкдојчера. Била је опасност да сазнају да аеродром нема обезбеђење, дођу и заузму га. Они су били развили и разгранали шпијунску мрежу и добили су назив 'пета колона'. По повратку, командир чете је стављен под Војни суд а стража и стражари поново постављени на своја места.

На дан 10. априла пре подне, наша противавионска артиљерија оборила је један немачкиавион типа 'штука'. Два члана посаде су се спасла падобраном а трећи је погинуо. Падобранци су се спустили у једно село недалеко од панчевачког аеродрома, заробљени и чувани у општинској згради. Командант базе ми је наредио да одем и доведем заробљенике. Оборени немачки авијатичари су на саслушању изјавили, поред осталог, да су учествовали на свим европским фронтовима али су необично изненађени смелошћу и способношћу наших пилота, који су нападали двоструко надмоћније немачке формације, и да се нису надали нити очекивали такву вештину наших пилота у ваздушној борби. После ове писмене изјаве, превезао сам их на аеродром заједно са заплењеним фотографским апаратом, материјалом и мапама у којима су обележени немачки аеродроми у Румунији. Сместио сам их у једну собу под стражом. Наредио сам ордонансу да им донесе из кухиње ручак. Са њима сам поступао човечански и џентлменски, а не као са непријатељима. Моја генерација је васпитана и учена у Војној академији, да је непријатељ дотле непријатељ док има оружје у руци. Ако нема оружја, он је обичан грађанин. Нисам ни сањао у том моменту да ћу ја кроз две недеље бити њихов ратни заробљеник, и у заробљеништву провести пуне четири године. На жалост, како сам се касније уверио, Немци нису са нама, својим ратним заробљеницима човечански поступали него као према робљу и животињама, иако нисмо имали оружје. У томе се види степен васпитања и одгоја.

Командант базе мајор Михаиловић известио је о овоме Команду Ваздухопловства, која се налазила у Дивцима. Команда је тражила да јој се достави цео заплењени материјал. Командант ми је наредио да узмем један ауто и шофера и да материјал лично доставим Команди Ваздухо- пловства у Дивцима код Ваљева. Пред вече сам стигао у Дивце а Команда је већ била у покрету ка Ваљеву и Лозници. Команду сам стигао код артиљеријских касарни на улазу у Ваљево и предао јој материјал.

Пошто ми родбина живи у Ваљеву, искористио сам прилику и отишао кући да видим последњи пут мајку. Код куће сам остао од 7-9 сати увече. Истим путем сам се враћао ка Београду. Пут је био закрчен, како са трупама, колима, тако и са народом. Сви су користили ноћ за повлачење да би избегли дневно митраљирање од стране немачких авиона. Скоро милећи, идући у супротном правцу, возећи стално у другој брзини, некако смо стигли око пола ноћи у Лазаревац. На излазу из варошице пуче мењач брзине у колима. Кола више нису могла да возе унапред али су могла уназад. Одлучисмо да преспавамо у колима до зоре. У зору шофер окрену кола уназад и у 'рикверцу' возили смо од Лазаревца до Београда. Пут је био закрчен војском, возилима и народом који је бежао из Београда у унутрашњост. Гледали су нас како возимо уназад и неки се крстили, неки су се смејали и схватили да је све могуће у рату. Неки су можда мислили, судећи по њиховом погледу да смо полудели те као пужеви идемо уназад. Некако смо стигли пред подне у Жарково. Вода у радиатору је кључала а кола су била толико врућа да нисмо могли да их пипнемо. Ту смо их напустили.

Теретним колима сам се пребацио са шофером у Земун, у 6. ваздухопловну базу. Ту сам сазнао да је моја 31. вазд. база напустила Панчево и да се креће правцем Шабац, Лозница, Зворник. Уједно сам сазнао да су Хрвати претходног дана свечано, са цвећем, дочекали Немце у Загребу и да су прогласили своју државу. Извештен сам да су Немци окупирали Јужну Србију и да се крећу ка Београду. Удар за ударом! Осетио сам да се ближи крај али нисам губио наду у повољан крај рата.

Пошто 6. ваздухопловна база није имала слободна кола да ми стави на располагање, реквирирали смо кола марке Бјуик својину Београдског универзитета. Око 6 сати увече кренули смо бјуиком ка Шапцу. Вожња је била спора јер је и овај пут био закрчен трупама. Око 7.30 часова те вечери, наишли смо на једну дугачку колону теретних аутомобила, која су возила у истом правцу и наједном стала, па смо и ми зауставили кола. Приђе ми један војно-технички чиновник и извести да они превозе на 60 камиона фабрику авиона 'Икарус' из Земуна у Сарајево. Рече ми да су их зауставили неки официри у колима и саветовали да не иду даље јер су Немци заузели Руму и напредују ка Београду, и да је боље да камионе дигну у ваздух него да их Немци заплене. Пошто је њихово командно особље остало у Земуну, а они су само техничко, то ме замоли да као ваздухопловни официр преузмем команду и донесем решење шта да раде. Нисам имао куд нити сам смео да одбијем захтев. Отишао сам и легитимисао официре; било их је њих 5 Срба у колима. Они су ми казали да као Срби беже од усташа, који по Хрватској хапсе и убијају Србе. Рекоше ми да су Немци у Руми и напредују ка истоку. Погледах ка Руми. Небо црвено од ватре и сева од распрскавања граната. Стварно, имао сам утисак да се ватра приближава нама.

Упитах војно-техничког чиновника да ли имају експлозив. Одговорио ми је да имају. Издадох му упутство: спремите експлозив; ја идем унапред, па ако Немци заиста напредују, вратићу се и наредити да дигнете камионе у ваздух; ако се не вратим у року од 15 минута, крените напред, што ће да значи да је путовање сигурно.

Обишао сам са колима камионе и кренуо унапред. Извадио сам пиштољ, откочио га и држао сам га у руци. Имао сам утисак да идем 'мечки на рупу'. Жив им не бих пао у руке у том моменту. Ишли смо милећи. Дошли смо до окуке где пут скреће лево ка Шапцу. Изгледало је да Немци неће да нападају ноћу и да су застали у Руми да преноће. Тако смо и ми и колона са фабриком авиона преко Шапца, Лознице и Бање Ковиљаче стигли још пре подне у Зворник 12. априла. У Зворнику сам сустигао моју 31. ваздухопловну базу, известио команданта о својој мисији и поново се ставио под његову команду.

Петоколонаши су обавестили Немце да је краљ Петар II у Зворнику, зато су Немци бомбардовали Зворник а нас митраљирали. Петоколонаши су се сместили у црквеном торњу католичке цркве са радио станицом и одатле извештавали Немце о покретима наших трупа. Они су ухапшени а радио станица одузета. После краћих и дужих застоја и преданака, стигли смо преко Тузле у Високо 15. априла. По маршути ту је требало да укрцамо возила и да жељезницом продужимо до Сарајева. Шеф станице је оклевао да нам додели вагоне, јер је сигурно био усташа. Казао је да Немци не дозвољавају употребу возова. Ми смо поверовали, јер нисмо веровали да један државни чиновник лаже. С друге стране стизале су неповољне вести са свих страна, што је опет утицало да верујем изјави шефа станице.

Капитулација. Та реч је пала као гром из ведра неба. Та кобна, срамотна и понижавајућа реч пекла је наше душе и разарала груди. Сви смо утонули у тугу и бесмерни бол. To вече, кад сазнадосмо да је наша војска капитулирала, било је најтеже вече у мом животу. Од тада сам почео да седим. На свим лицима лебдео је трагичан утицај пораза на бојном и политичком пољу. У једном моменту туге и бола, чух очајне речи мајора Михаиловића који је седео поред мене, у моменту понижења и душевног растројства: 'Ах, проклети да сте браћо Кнежевићи и Боро Мирковићу. Уништисте и загорчасте ми живот а Србе и Србију зависте у црно!' Загњури главу међу руке и горко зајеца. И наше очи су се овлажиле, жалећи и себе, своје и драгу отаџбину. Нико други није изустио ниједну реч те ноћи нити је ико ока склопио. Сваки се борио са својим мислима и тугом. Туга и сета су разарали груди а неизвесност која наилази немилосрдно је убијала душу. Мили и срећни часови су ишчезли, песма и радост живота су умукли а нада покривена леденим плаштом. Срушили су се наши идеали, планови, жеље и тежње.

Сутрадан пристигоше и прикључише нам се неколико ваздухопловних официра скоро голи, само у гаћицама. Рекоше нам да су их усташе и муслимани пресрели са оружјем, попут друмских разбојника, и узели им новац, униформу, готово све што су имали. Наређено нам је да дођемо на једну велику пољану. Ту је душа цвилила, достојанство уништено јер је наређено да се оружје преда. Велика маса војних лица је ту доведена са оружјем. Ту је оружје бацано на гомилу. Многи су се са сузама и болом опростили са својим оружјем и љубили га пре него су се са њим опростили и растали. Гомила је расла. Ту је нашао место и мој револвер.

Настало је саветовање међу официрима моје ваздухопловне базе. Шта да се ради? Према подацима појединаца, усташе пресрећу, разоружавају, одузимају униформе и све од вредности а Србе бацају у затвор. Што пропусте усташе дочекају муслимани, вероватно усташки настројени или 'лове у мутном'. Пут у Србију, по обавештењу је тежак и опасан. Донета је одлука, да се радије предамо организованој сили немачкој него да нас усташе малтретирају. Неко је издао наређење да се превозним средствима која нам стоје на располагању одвеземо у Сарајево. У Сарајеву смо упућени у касарну која је била у центру вароши. Сви ми официри из 31. ваздухопловне базе сместили смо се у једну велику собу. Прострли смо ћебад по патосу и ту чакали своју судбину. После неколико дана, Немци нас постројише и одведоше на жељезничку станицу и одатле у заробљеништво. - Гласник СИКД 'Његош', свеска 59., јуни 1988.
Logged
relja
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 526


« Reply #35 on: August 11, 2022, 02:12:00 pm »

Ako sam dobro shvatio, VVKJ je po formacji moglo da ima najviše 3 aktivna đenerala:
- komandnata
- pomoćnika (u činu divizijskog đenerala)
- načelnika štaba (brig. đen. ili pukovnik)

Marta 1941. činove đenerala u VVKJ su imali samo Simović (armijski) i Mirković (brigadni)?
« Last Edit: August 11, 2022, 02:30:06 pm by relja » Logged
JASON
Stručni saradnik - istorija
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8 002« Reply #36 on: September 18, 2022, 11:01:14 am »

Армијски ђенерал Милојко Јанковић - Командант ваздухопловства од 15. септембра 1938. године. до 15. маја 1940. г.  У време његовог командовања извршено је пренаоружавање јединица увозним авионима Месершмит Bf 109, Дорније Do 17, Савоја-Маркети SM.79 и Хокер харикен, као и домаћим ловцем ИК-3. Израђен је ратни план (Р-40) за употребу ваздухопловства.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* Милојко Јанковић.jpg (36.76 KB, 368x430 - viewed 108 times.)
Logged
relja
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 526


« Reply #37 on: September 18, 2022, 02:49:22 pm »

Армијски ђенерал Милојко Јанковић - Командант ваздухопловства од 15. септембра 1938. године. до 15. маја 1940. г.  У време његовог командовања извршено је пренаоружавање јединица увозним авионима Месершмит Bf 109, Дорније Do 17, Савоја-Маркети SM.79 и Хокер харикен, као и домаћим ловцем ИК-3. Израђен је ратни план (Р-40) за употребу ваздухопловства.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

Hvala puno na odgovoru, znam za Jankovića, ali on je posle maja 1940. otišao na dužnost van vazduhoplovstva i u do apriliskog sloma je bio komandant Primorske vojne oblasti, a moje pitanje je bilo da li su u vazduhoplovstvu aprila 1941. bili još neki generali osim Simovića i Mirkovića (tj - na dužnosti u samom vazduhoplovstvu, ne da li je još neki oficir vazduhoplovstva bio general)... prvo sam konsultovao knjigu B. Dimitrijevića i nisam našao jasan odgovor.
Logged
JASON
Stručni saradnik - istorija
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8 002« Reply #38 on: October 05, 2022, 09:00:26 am »

Marta 1941. činove đenerala u VVKJ su imali samo Simović (armijski) i Mirković (brigadni)?
Службени војни лист - 8/1941.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


* Решење.jpg (82.58 KB, 443x482 - viewed 2 times.)
Logged
relja
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 526


« Reply #39 on: October 30, 2022, 07:16:25 pm »

Marta 1941. činove đenerala u VVKJ su imali samo Simović (armijski) i Mirković (brigadni)?
Службени војни лист - 8/1941.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


Hvala.
Logged
JASON
Stručni saradnik - istorija
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 8 002« Reply #40 on: November 06, 2022, 11:08:48 am »

Пилоти: горњи ред с лева на десно: Јеролим Новак, вазд. капетан прве класе, пилот ловац; Драгутин Рубчић, вазд. капетан прве класе, пилот ловац; Хинко Хубл, вазд. капетан друге класе, пилот; Златко Шинтић, вазд. капетан друге класе, пилот ловац; Синиша Николић, вазд. капетан друге класе, пилот ловац; Иван Павловић, вазд. наредник.

Извиђачи: доњи ред с лева на десно: Милан Мандрашевић, поручник, извиђач; Никола Микец, поручник, извиђач; Драгутин Долански, поручник, извиђач; Камило Лукановић, капетан прве класе, извиђач; Добривоје Поповић, потпоручник, извиђач; Обрен Миловановић, поручник, извиђач.


[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Време, 3105/1930.

Logged
relja
vodnik I klase
*
Offline Offline

Posts: 526


« Reply #41 on: January 17, 2023, 01:23:43 pm »

Fotografija se nudi na ebay pod naslovom
"Top Originalfoto, Berlin 2.Juni 1939, Prinzregent Paul von Jugoslawien"
Vide i dva jugoslovenska vazduhoplovna oficira, pretpostavljam da su to generali Dušan Simović i Milojko Janković

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

https://www.ebay.de/itm/304764346837?hash=item46f55ee1d5:g:PCMAAOSwWhdjoDoQ&amdata=enc%3AAQAHAAAAoEMtkILmpK81vL9E8m3flEZ20qqAH%2BqvylUfM7iEo%2Fc%2FWYL3qLbmURkYyR9sJooZFMoBDZ83yyalAB%2BnKGGAqvyaaX8jIOEadU78FT8zUQSbl5%2FzOTqIrfe7zCmPI2QKLcSgzDjVpdq3J%2B%2Fp%2FMCk9fS9jdlt8dqWj0VbNYPAhTMqwtQeocPpOlNg5TmhEHHpllGZIUjL5Y%2F4BbS1sCdMH9k%3D%7Ctkp%3ABk9SR_qez_q3YQ


* s-l1600 (78).jpg (189.18 KB, 1600x1130 - viewed 2 times.)
Logged
Pages:  1 2 [3]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.066 seconds with 23 queries.