PALUBA
October 06, 2022, 06:09:13 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Važno - Obavezno proverite neželjenu (junk/spam) e-poštu da bi ste aktivirali svoj nalog
 
   Home   Help Login Register  
Del.icio.us Digg FURL FaceBook Stumble Upon Reddit SlashDot

Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: Razvoj PVO u Jugoslaviji od 1945. do 1962.g.  (Read 12546 times)
 
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Deligrad
zastavnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1 241


Нема дoбрих закoна без дoбрo наoружане војне силе


« on: December 14, 2010, 10:51:01 pm »

Razvoj PVO u Jugoslaviji od 1945. do 1962.g.

   Odmah po završetku II svetskog rata PAA je do jula 1946.g. rukovodila Komanda artiljerije JA, koja je u svom sastavu imala Odeljenje PAO. Ovo odeljenje je Naredbom vrhovnoh komandanta od 1.jula 1946.g. izdvojeno od Komande artiljerije i formirana je Komanda protivavionske odbrane JA. Komanda PAO JA je imala glavni operativni centar dok su u komandama armija (od 1948.g. u u vojnim oblastima) postojale komande PAO sa sopstvenim operativnim centrima. Komanada PAO je 1950.g. pereformirana u Upravu PAO dok su komande PAO prerasle u organe PAO. Naređenjem Generalštaba JNA od 13.februara 1953.g. iz sastava roda PAA izlazi služba VOOV i ulazi u sastav JRV čime su bili ukinuti glavni operativni centar PAO JNA i pomoćni centri u vojnim obalstima. Zbog toga je 1953.g. rasformirana i Uprava PAO a PAA jedinice su ponovo ušle u sastav zemaljske artiljerije.
   Ubrzo su se pokazale sve negativne strane ovakvog rešenja pa je već 1956.g. ponovo formirana Uprava PAO u sasatavu Državnog sekretarijata za narodnu odbranu a formirani su organi PAO i u ostalim komandama.
   Razvoj jedinica PAA neposredno po završetku rata zasnivao se pre svega na sovjetskim načelima a u manjoj meri i na anašim iskustvima iz rata. Krajem rata sve naše streljačke divizije su, po formaciji imale po jedan PA divizion. Odmah po završetku rata, u periodu maj-oktobar 1945.g,  krenulo se u ukrupnjavanje jedinica PA artiljerije. Naređenjem od 30.jula 1945.g. od PA diviziona streljačkih divizija formirane su u sve četiri armije protivavionske brigade. Brigade su popunjene tek krajem oktobra kada su počele radom. Brigade su bile naoružane trofejnim oruđima nemačkog porekla i sovjetskim oruđima dobijenim u toku i krajem rata. Međutim, na ovaj način, divizije su ostale bez PAA sredstava, pa su u streljačkim divizijama formirane PAM čete.
   Nabavkom novih oruđa iz SSSR-a, početkom 1946.g. stekli su se uslovi da se pristupi ozbiljnoj reorganizaciji jedinica PAA. Tako se naređenjem od 28.januara 1946.g. formiraju PA zone, kao prve teritorijalne komande i PAA jedinice. Sve su bile neposredno potčinjene komandama armijam sem PA zone rezerve Vrhovne komande, koja je formirana u Beogradau i neposredno bila potčinjena Generalštabu JNA. PA zone su bile formirane na osnovu postojećih PA brigada i novonabavljenih sovjetskih oruđa 37 mm M-39/43. NJihovo definitivno formiranje je završeno do oktobra 1946.g. i njima je delimično obezbeđena odbrana, Beograda i gradova u kojima su bile locirane PA zone, od napada iz vazdušnog prostora sa malih i srednjnih visina. Istovremeno, od najvećeg dela novonabavljenih oruđa  formirani su samostalni PA divizioni u armijama, streljačkim korpusima i oklopnim divizijama, dok su u streljačkim divizijama formirane PA baterije a u brdskim divizijama PAM čete.
   Radi povećanja efikasnosti funkcionisanja PAO i objedinjavanja svih elemenata (VOJ, PAA i PAZ) formirane 14. februara 1948.g. PA divizije. Istovremeno sa njihovim formiranjem formiraju se i nove PAA jedinice koje su se delile na teritorijalnu i trupnu PAO. Teritorijalnu su sačinjavali PAA pukovi i samostalni PAA divizioni. Za razliku od PA zona, koje su bile locirane u navedenim gradovima PAA divizije su imale više teritorijalni karakter jer su njeni pukovi bili locirani odvojeno po gradovima. U trupnoj PAA su u armijama formirani mešoviti PAA pukovi istog sastava kakvi su bili u PA divizijama, u streljačkim korpusima su ostali samostalni PAA divizioni a u streljačkim divizijama formirani su bataljoni PAM (od 3 čete).
   Krajem 1948. i početkom 1949.g. rasformirane su divizije PAA, dok su njihovi PAA pukovi ostali u dotadašnjem sastavu i prešli u nadležnost komandi armijskih oblasti, kao samostalni pukovi teritorijalne PAO. Tokom 1952. i 1953.g. nabavljena je veća količina PA topova i PAM sa zapada, što je omogućilo jačanje roda PAA.  Tako su zahvaljujući toj nabavci  bili formirani u svim streljačkim divizijanma LPAA divizoni sastava 3 baterije po 4 oruđa. Novonabavljeni i stari mitraljezi 12,7 mm DŠK su dati u nadležnost pešadiji i ugrađeni su u pešadijske pukove. Tokom 1953.g. na aerodromima gde je bazirala borbena avijacija, umesto dotadašnjih samostalnih LPAA baterija formirani su divizioni istog sastava kao u streljačkim divizijama.
   Posle rasformiranja PAA divizija služba VOOV prešla je u nadležnost armijskih oblasti i u svakoj od njih je formiran po jedan bataljon VOOV. Prva radarska četa je formirana marta 1951. a druga aprila 1952.g. Prva je ušla u sastav VOOV 1. a druga 7.armijske oblasti.
   Nabavkom PAA baterija 90 mm, sa elektronskim komandnim računarom F-90 i nišanskim radarom 3 Mk-7 iz američke pomoći 1954.g. obezbeđeno je formiranje SPAA pukova u sastavu teritorijalne PVO koji su mogli da dejstvuje po ciljevima u vazduhu, danu i noću, do visine od 6000 m. Ovi pukovi bili namenjeni za odbranu najznačajnijih političkih centara i industrijskih objekata na severozapadnom vojištu. Uvođenjem u naoružanje 1956.g. britanskih PA topova 40 mm Bofors i švajcarskih PA topova 20/1 mm M 55 Hispano znatno je osavremenjena trupna PVO. Ovi topovi su ušli u sastav nekih diviziona pešadijskih divizija, vojnih područja, aerodroma i 159. PAA puka. Tokom 1957 i 1958.g. stigla je veća količina britanskih PA topova 94 mm Mk-3A sa odgovarajućim brojem elektronskih komandnih računara M-11 i radara 3 Mk-7. Nabavkom ove nove tehnike došlo je do formiranja novih  i preformiranja postojećih PAA jedinica pre svega ranga puka.
   Sledeće, 1959.g. formira se jedinstveni vid oružanih snaga Ratno vazduhoplovstvio i protivvazdušna odbrana. Rukovođenje rodom PAA bilo je u nadležnosti Uprave PVO, koja je bila u sastavu vida RV i PVO. Reorganizaciojom JNA po planu Drvar 1 došlo je i do organizacijsko-formacijskih promena i u jedinicama PAA. Prioritet je dat teritorijalnoj PVO zbog čega su, 5.avgusta 1959.g.  od PAA jedinica namenjenih za odbranu objekata na teritoriji (sa ukupno 1200 topova srednje i lake PAA) formirane posebne jedinice i komande koje su trebale da postanu nosioci organizacije PVO u 27 gradova. Te jedinice su nazvane Objekti PVO. U zavisnosti od značaja i veličine gradova objekti PVO su bili različitog sastava i podeljeni u tri varijante (I, II i III varijanta).  Komande objekata su bile nosioci neposredne PVO tih gradova akoju su sačinjavale jedinice PAA iz sastava JNA, radničke jedinice PAA i organi civilne zaštite.
   Za protivvazdušnu odbranu Beograda formiran je objekat PVO I varijante sa 4 sektora PVO (Banjica, Zvezdara, Pančevo, Batajnica-Zemun). Svaki sektor je bio mešovitog sastava sa 3 do 6 baterije SPAA i LPAA i komandne jedinice. Objekat PVO Beograda formiran je od 377. PAA puka i 43. i 273. samostalnog PA diviziona. Raspored baterija i uređenih vatrenih položaja je bio takav da se mogla izvoditi PVO šireg rejona Beograda kao i neposredna PVO važnijih objekata u gradu. Odgovornost za organizaciju i navođenje PVO snosila je komanda objekta PVO.
   Istovremeno od preformiranih PAA jedinica formirani su PVO II i III varijate. Objekat II varijante je bio jačine puka a objekat III varijante PA diviziona. Komande objekata bile su potčinjene armijama i vojnim područjima. Kao što vidimo reč je o izrazito teritorijalnom karakteru PVO, vezanom za određene rejone i gradove. U toj i takvo klimi pojavili su se prve raketne jedinice PVO u JNA.
   Jugoslavija se prvi put zainteresovala za nabavku protivavionskih raketa krajem pedestih godina kada se pregovaralo sa Britancima o kupovini jedne baterije raketa tipa Tanderbird. Još dok su ti pregovori bili u toku, maja 1960.godine Sovjeti su oborili raketom američki visinski izviđač U-2. Tada je odlučeno da se nova oprema nabavi u SSSR-u, što je bilo i u skladu sa promenom spoljne politike. Delegacija JNA, koju je predvodio general-potpukovnik Martin Dasović, boravila je u Moskvi, tri meseca 1961. godine sa zadatkom nabavke novog naoružanja za potrebe JNA. Na kraju posete sklopljen je ugovor na osnovu kojeg su, nešto kasnije, između ostalog nabavljeni lovci-presretači Mig-21 F-13 i protivavionske rakete tipa SA-75 Dvina.
   Na osnovu ugovora sklopljenog u Beogradu 07. aprila 1962. godine i Sporazuma potpisanog u Moskvi 02. avgusta iste godine, doputovala je 10. avgusta 1962. godine grupa sovjetskih raketnih stručnjaka, koja je ostala u Beogradu do 05. septembra. Tokom njihovog boravka otpočele su, u saradnji sa grupom naših stručnjaka konkretne pripreme za formiranje prvog raketnog puka. Nešto kasnije, 25. oktobra upućeno je 25 starešina na preobuku u raketno nastavni centar Ula Ude u Sovjetskom Savezu.
Logged
MOTORISTA
Stručni saradnik za more i pomorstvo
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 62 007« Reply #1 on: December 14, 2010, 11:12:15 pm »

Šta reći, svaka čast.
Logged
TNT024
Prijatelj foruma
vodnik I klase
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 688


« Reply #2 on: December 15, 2010, 12:16:31 am »

Bez komentara, ostao sam bez reci. Izvor "Razvoj OS SFRJ"?.
Logged
Deligrad
zastavnik
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1 241


Нема дoбрих закoна без дoбрo наoружане војне силе


« Reply #3 on: December 15, 2010, 12:54:44 am »

Osnova jeste Razvoj OS SFRJ ali dosta dopunjeno arhivskom gradjom.
Logged
kumbor
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 16 485


« Reply #4 on: December 15, 2010, 01:58:28 am »

Deligrad je stručnjak mnogogodišnjeg iskustva!
Logged
duje
kapetan bojnog broda
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 17 876« Reply #5 on: June 10, 2012, 05:45:46 am »

Mislim, da bi ovo moglo ovdje.

Ipak nije, neka moderator premjesti na odgovarajuče mjesto!


* Pravilo.jpg (20.47 KB, 278x359 - viewed 246 times.)
Logged
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2013, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMFAds for Free Forums
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.019 seconds with 24 queries.